چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فهرست رشته‌هاي مصوب خواهران


فهرست رشته‌هاي تخصصي - خواهران

تاريخ به‌روزرساني

91/04/06

رديف

رشته/گرايش

سطح

كليات رشته
مصوب شوراي گسترش

كليات رشته
مصوب شوراي عالي

سرفصل دروس
مصوب

دريافت فايل

شماره

تاريخ

شماره

تاريخ

شماره

تاريخ

1

تفسير و علوم قرآن

3

 

 

 

 

487

84/10/2

دريافت فايل

2

فقه و اصول

3

 

 

 

 

532

86/1/31

 

3

فلسفه

3

 

 

76

88/3/26

637

88/7/19

دريافت فايل

4

تاريخ اسلام

3

80

88/4/23

638

88/7/24

 

 

دريافت فايل

5

مطالعات اسلامي زنان

3

86

88/6/24

659

89/1/15

 

 

دريافت فايل

6

اخلاق و تربيت اسلامي

3

117

88/10/15

780

90/6/22

 

 

دريافت فايل

7

ادبيات عرب

3

364

90/9/1

811

90/10/25

 

 

دريافت فايل

8

كلام با گرايش مذاهب اسلامي

3

241

89/6/30

832

90/12/7

 

 

 

9

كلام با گرايش امامت

3

242

89/6/30

824

90/11/23

 

 

 

10

تبليغ با گرايش حج

3

244

89/6/30

817

90/10/30

 

 

دريافت فايل

11

كلام با گرايش مهدويت

3

243

89/6/30

824

90/11/30