چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فهرست و برنامه درسی مصوب برادران


فهرست رشته‌هاي تخصصي - برادران

 

تاريخ به‌روزرساني

91/10/24

 

رديف

رشته/گرايش

سطح

كليات رشته
مصوب شوراي گسترش

كليات رشته
مصوب شوراي عالي

سرفصل دروس
مصوب

دريافت فايل

شماره

تاريخ

شماره

تاريخ

شماره

تاريخ

1

تاريخ اسلام

2

328

90/5/22

802

90/6/30

 

 

دريافت فايل

2

تبليغ

2

 

 

783

90/6/30

 

 

دريافت فايل

3

تفسير و علوم قرآن

2

 

 

854

91/5/26

 

 

دريافت فايل

4

علوم حديث

2

339

90/7/19

809

90/9/20

 

 

دريافت فايل

5

فلسفه اسلامي

2

 

 

779

90/6/22

 

 

دريافت فايل

6

كلام

2

317

90/3/31

782

90/6/29

 

 

دريافت فايل

7

اخلاق و تربيت اسلامي

3

75

88/4/2

633

88/7/5

 

 

دريافت فايل

8

تبليغ با گرايش حج

3

176

88/12/18

803

90/7/19

 

 

دريافت فايل

9

فلسفه اسلامي

3

68

88/2/22

620

88/3/10

 

 

دريافت فايل

10

كلام با گرايش امامت

3

140

88/12/25

784

90/6/30

 

 

دريافت فايل

11

كلام با گرايش مذاهب اسلامي

3

177

89/1/24

808

90/9/6

 

 

دريافت فايل

12

كلام با گرايش مهدويت

3

151

89/2/14

801

90/6/29

 

 

دريافت فايل

13

مدرسي ادبيات عرب

3

288

90/1/23

800

90/6/22

 

 

دريافت فايل

14

مدرسي علوم عقلي

3

287

89/10/14

781

90/6/29

 

 

دريافت فايل

15

مدرسي فقه و اصول

3

286

89/9/30

788

90/7/19

 

 

دريافت فايل

16

مطالعات اسلامي

3

175

89/4/15

812

90/10/30

 

 

دريافت فايل

17

مشاوره اسلامي

3

386

90/2/12

849

91/2/24

 

 

دريافت فايل

18

شيعه‌شناسي

3 و 4

 

 

 

 

511

85/7/2

دريافت فايل