چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فرمهاي تقاضاي مؤسسات آموزش عالي حوزوي


1) موافقت اصولي

براي اخذ موافقت اصولي، فرمهايي طراحي شده‌اند كه اطلاعاتي مانند مشخصات متقاضي تأسيس، مشخصات منطقه، نحوه تأمين كادر علمي و هزينه‌هاي مؤسسه، در آن درج مي‌شود و تعهدات لازم، از متقاضي اخذ مي‌گردد.
براي دريافت فرمهاي تقاضاي موافقت اصولي و فونت‌هاي استفاده‌شده در آنها، از لينكهاي زير استفاده كنيد:

 
«فرمهاي موافقت اصولي»  دريافت فايل Word

 

«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 
لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را پس از امضاء، به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.

 

2) مجوز موقت

با استفاده از لينك زير، فرمهاي تقاضاي مجوز موقت را دريافت و ذخيره كرده و سپس اجرا كنيد تا از فشردگي خارج شود:

 
«فرمهاي مجوز موقت»  دريافت فايل

 

براي دريافت فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها، از لينك زير استفاده كنيد:

 

«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 
لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را پس از امضاء، به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.