چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فرمهاي تقاضاي مراكز تخصصي حوزوي


مقدمه:

«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» با هدف رشد، بسط و ارتقاي سطح و توان آموزش و پژوهش در زمينه علوم و معارف اسلامي در حوزه‌‏هاي علميه، طي مصوبه شماره 427 مورخ 6/10/1382 توسط «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، تأسيس شده است.
بر اساس بند 3 ماده 3 اساس‌نامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز، اعم از دائمي يا موقت، در خصوص تأسيس يا تجهيز و توسعه كليه مراكز حوزوي و واحدهاي تابعه، جزء وظايف و اختيارات شوراي گسترش است.
تقاضاهاي تأسيس، ابتدا به دبيرخانه شوراي گسترش، فرستاده مي‌شود و پس از ثبت در دبيرخانه، جهت تكميل مدارك و انجام‌شدن تحقيقات و ارائه نظر كارشناسي، به مركز مديريت مربوطه ارسال مي‌گردد. تقاضاهاي كارشناسي‌شده در مراكز مديريت، به كميته امور واحدهاي آموزشي تخصصي شوراي گسترش، ارسال مي‌گردد. پرونده‌هاي تأسيس مراكز تخصصي، پس از مطرح‌شدن در اين كميته، جهت تصويب نهايي، به شوراي گسترش فرستاده مي‌شود.

 
مراحل تأسيس:

بر اساس مصوبه 617 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، تأسيس مراكز تخصصي حوزوي، در سه مرحله به شرح زير انجام مي‌شود:
1. موافقت اصولي: موافقت با اصل تأسيس مركز
2. مجوز موقت: موافقت با راه‌اندازي موقت يك تا سه ساله مركز و پذيرش و اجراي دوره تحصيلي
3. مجوز دائم: موافقت با فعاليت دائم مركز

براي مطالعه و دريافت آيين‌نامه تأسيس و انحلال مراكز تخصصي حوزوي، از لينكهاي زير استفاده نماييد:

 
«آيين‌نامه تأسيس و انحلال مراكز تخصصي حوزوي»  دريافت فايل Word

 
1) موافقت اصولي
متقاضي تأسيس مركز تخصصي، جهت انجام‌دادن اولين مرحله تأسيس، يعني اخذ موافقت اصولي، درخواست خود را به دبيرخانه شوراي گسترش، ارسال مي‌كند.
در اين مرحله، شوراي گسترش جهت اعطاي موافقت اصولي تأسيس، شرايط زير را بررسي و احراز مي‌نمايد:
1. ضرورت تأسيس، بر اساس سياستهاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
برخي از شاخصها و ملاكهاي لازم جهت احراز ضرورت تأسيس مركز، عبارت‌اند از:
   - ميزان جمعيت
   - داير نبودن يا كافي نبودن مراكز موجود
   - اطمينان نسبي از استمرار فعاليت مركز پس از تأسيس، با توجه به قرائن موجود

2. وجود شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، به عنوان مؤسس
شرايط متقاضي تأسيس مركز، به شرح زير است:
   - التزام عملي به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
   - داشتن حسن سابقه و مورد اعتماد مردم بودن
   - توانايي تأمين مكان، تجهيز و تأمين مالي مركز
   - توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مركز، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
   - حوزوي ‌بودن با تحصيلات سطح چهار(البته در صورتي كه متقاضي، مدرك تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد از سوي شوراي گسترش، مراتب علمي وي، معادل با مدرك تحصيلي سطح چهار، تشخيص داده شود.)
3. امكان ساخت مركز يا تأمين مكان مناسب وقفي يا ملكي ثبتي، به نام حوزه علميه تحت پوشش شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. امكان تأمين كليه امكانات و هزينه‌هاي مركز از طرف مؤسس، بر اساس دستورالعمل مربوطه
5. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مركز، برابر شرايط و ضوابط مربوطه

 
جهت اطلاع از شرايط كادر علمي و اجرايي مركز تخصصي و همچنين وظايف و اختيارات آنها، مي‌توانيد از لينكهاي زير استفاده كنيد:

 

«مصوبه 624 - آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي»  دريافت فايل Word

 
جهت اخذ اطلاعات بيشتر درباره شرايط اعطاي موافقت اصولي، مي‌توانيد با دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه و يا مراكز مديريت برادران يا خواهران، تماس بگيريد.

 
طبق اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، وظايف و اختيارات مؤسس يا هيئت مؤسس، به شرح زير است:
1. كسب مجوزهاي لازم براي تأسيس مركز، از شوراي ‏گسترش و ساير مراجع ذي‌صلاح
2. پيشنهاد اساس‌نامه مركز، به شوراي‏ گسترش و پيشنهاد تغييرات آن، پس از تأييد هيئت امناء
3. پيشنهاد آن عده از اعضاي هيئت امناء كه بايد توسط مؤسس، انتخاب شوند.
4. فراهم‌نمودن مقدمات و امكانات لازم، براي شروع و ادامه فعاليت مركز
5. انجام‌دادن وظايف مربوط به انحلال، در چارچوب ضوابط مصوب
لازم به ذكر است برخي از وظايف فوق، مربوط به مراحل بعدي تأسيس است.

 
براي مطالعه و دريافت اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي حوزوي، از لينكهاي زير استفاده نماييد:

 
«اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي حوزوي»  دريافت فايل Word

 
براي اخذ موافقت اصولي، فرمهايي طراحي شده‌اند كه اطلاعاتي مانند مشخصات متقاضي تأسيس، مشخصات منطقه، نحوه تأمين كادر علمي و هزينه‌هاي مركز، در آن درج مي‌شود و تعهدات لازم، از متقاضي اخذ مي‌گردد.
براي دريافت فرمهاي تقاضاي موافقت اصولي و فونت‌هاي استفاده‌شده در آنها، از لينكهاي زير استفاده كنيد:

 
«فرمهاي موافقت اصولي»  دريافت فايل Word

 

«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 
لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را پس از امضاء، به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.
بر اساس ماده 7 آيين‌نامه تأسيس و انحلال مراكز تخصصي، متقاضي موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال، نسبت به تبديل موافقت اصولي به مجوز موقت، اقدام نمايد.

 

2) مجوز موقت
متقاضي پس از اخذ موافقت اصولي، بايستي مقدمات لازم جهت دريافت مجوز موقت را انجام دهد. شرايط اعطاي مجوز موقت، عبارت است از:
1. تأمين مكان مناسب براي مركز
2. معرفي هيئت امناء، رئيس، معاونان و اساتيد مركز
3. تجهيز مركز و تأمين امكانات اوليه آموزشي و اداري

 
تركيب هيئت امناء، شرايط و وظايف و اختيارات رئيس و معاونان مركز، در «اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي» و «آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي» ذكر شده است. برخي از آنها، بدين شرح است:

 
هيئت امناء
اعضاي هيئت امناء، بايد واجد شرايط زير باشند:
1. برخورداري از حسن شهرت و دارابودن صلاحيتهاي اعتقادي، اخلاقي و سياسي
2. التزام عملي به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
3. توانمندي در انجام‌دادن وظايف محوله

اعضاي هيئت امناء، حداكثر 9 نفرند كه عضويت افراد زير، الزامي است:
1. يك نفر از اعضاي هيئت مؤسس يا مؤسس يا نماينده وي
2. نماينده مركز مديريت حوزه
3. دو نفر از مدرسين سطوح عالي متناسب با رشته‌هاي واحد آموزشي، داراي حداقل پنج سال كرسي تدريس در سطوح عالي
4. رئيس مركز

وظايف و اختيارات هيئت امناء:
1. تصويب اهداف، سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي مركز
2. نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مركز
3. بررسي و تصويب ساختار و تشكيلات پيشنهادي شوراي مركز
4. بررسي و تصويب بودجه جاري، عمراني و تحقيقاتي مركز، و پيشنهاد طرحهاي توسعه مركز، به مؤسس
5. پيشنهاد هر نوع توسعه يا انحلال دوره‌هاي آموزشي و تصويب يا اجراي رشته‌ها يا گرايشهاي تحصيلي مركز، به شوراي گسترش
6. پيشنهاد نصب و عزل و پذيرش استعفاي رئيس مركز، به مدير حوزه علميه استاني، جهت تأييد
7. تأييد معاونان مركز
و ...

 

رئيس مركز
رئيس مركز، بايد داراي شرايط زير باشد:
1. برخورداري از حسن شهرت و دارابودن صلاحيتهاي اعتقادي، اخلاقي و سياسي
2. التزام عملي به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
3. توانمندي در انجام‌دادن وظايف محوله
4. داشتن مدرك سطح چهار، براي واحدهاي آموزشي برادران و سطح سه، براي واحدهاي آموزشي خواهران(البته در صورتي كه متقاضي، مدرك تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد از سوي شوراي گسترش، مراتب علمي وي، حداقل معادل با مدرك تحصيلي مورد نظر، تشخيص داده شود.)
5. داشتن حداقل 30 سال سن

وظايف و اختيارات رئيس مركز، عبارت است از:
1. اداره امور مركز
2. تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشي‌ها، براي طرح در شوراي مركز
3. نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي و پژوهشي، فرهنگي و اداري و مالي
4. اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي، شوراي گسترش، مركز مديريت و هيئت امناء
5. پيشنهاد معاونين مركز، به هيئت امناء و نصب و عزل معاونين و رؤساي مؤسسات واحدهاي وابسته و مديران پيشنهادي گروه‌هاي آموزشي
و ...

 
معاونتها
هر واحد آموزشي، داراي چهار معاونت به شرح زير، خواهد بود:
1. معاونت آموزش
2. معاونت پژوهش
3. معاونت تهذيب و امور فرهنگي
4. معاونت اجرايي

 

براي مطالعه و دريافت «اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي» و «آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي»، از لينكهاي زير استفاده نماييد:

 
«اساس‌نامه الگوي مراكز تخصصي حوزوي»  دريافت فايل Word

 

«آيين‌نامه مديريت مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي حوزوي»  دريافت فايل Word

 

 

لازم به ذكر است تأمين مكان به صورت استيجاري يا در اختيار، در طول دوره مجوز موقت، با تشخيص شوراي گسترش، بلامانع است.
جهت اخذ مجوز موقت، ارائه اطلاعات كامل اعضاي هيئت امناء، اساتيد، مدير، معاونان، مكان و تجهيزات مركز، الزامي است.

همچنين مؤسس بايد اجراي يكي از رشته‌هاي تخصصي مصوب شوراي گسترش را تقاضا كند تا توان و صلاحيت علمي اساتيد معرفي‌شده، با توجه به رشته درخواست‌شده، سنجيده شود.

 
با استفاده از لينك زير، فرمهاي تقاضاي مجوز موقت را دريافت و ذخيره كرده و سپس اجرا كنيد تا از فشردگي خارج شود:

 
«فرمهاي مجوز موقت»  دريافت فايل

 

براي دريافت فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها، از لينك زير استفاده كنيد:

 

«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 
لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را پس از امضاء، به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.