يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

ارتباط با دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه


 

  • پست الكترونيك:

 

دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه           Gostaresh@ShorayeAali.com

 

 


 

 

  • آدرس:

 

قم- مدرسه دارالشفاء- ساختمان دبيرخانه شوراي عالي حوزه هاي علميه- دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

صندوق پستي: 3911 - 37185

 

  


 

  •  تلفن:

 

7173252 - 0251

7833356 - 0251

 

  • دورنگار:

 

7740982 - 0251

 

 


 

 

  • ارسال نظر و پيشنهاد:

 

براي ارتباط با «دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه»، مي‌توانيد از صفحه ارسال نظر و پيشنهاد

با ذكر عبارت "خصوصي براي دبيرخانه شوراي گسترش" استفاده كنيد.