چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فرمهاي تقاضاي مدارس علميه


مقدمه:
«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» با هدف رشد، بسط و ارتقاي سطح و توان آموزش و پژوهش در زمينه علوم و معارف اسلامي در حوزه‌هاي علميه، طي مصوبه شماره 427 مورخ 6/10/1382 توسط «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، تأسيس شده است.
بر اساس بند 3 ماده 3 اساس‌نامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز، اعم از دائمي يا موقت، در خصوص تأسيس يا تجهيز و توسعه كليه مراكز حوزوي و واحدهاي تابعه، جزء وظايف و اختيارات شوراي گسترش است.
تقاضاهاي تأسيس مدارس علميه، ابتدا به دبيرخانه شوراي گسترش، فرستاده مي‌شود و پس از ثبت در دبيرخانه، جهت تكميل مدارك و انجام‌شدن تحقيقات و ارائه نظر كارشناسي، به مركز مديريت مربوطه ارسال مي‌گردد. تقاضاهاي كارشناسي‌شده در مراكز مديريت، به كميته امور مدارس شوراي گسترش ارسال مي‌گردد. پرونده‌هاي تأسيس مدارس، پس از مطرح‌شدن در كميته امور مدارس، جهت تصويب نهايي به شوراي گسترش فرستاده مي‌شود.

 

مراحل تأسيس:
بر اساس مصوبه 616 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، تأسيس مدارس علميه در سه مرحله به شرح زير انجام مي‌شود:
1. موافقت اصولي: موافقت با اصل تأسيس مدرسه
2. مجوز موقت: موافقت با راه‌اندازي موقت يك تا سه ساله مدرسه و پذيرش و اجراي دوره تحصيلي
3. مجوز دائم: موافقت با فعاليت دائم مدرسه
براي مطالعه و دريافت آيين‌نامه و مراحل تأسيس و انحلال مدارس علميه، از لينكهاي زير استفاده نماييد:

 
«آيين‌نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه»  دريافت فايل Word

 

1) موافقت اصولي
متقاضي تأسيس مدرسه، جهت انجام‌دادن اولين مرحله تأسيس، يعني اخذ موافقت اصولي، درخواست خود را به دبيرخانه شوراي گسترش، ارسال مي‌نمايد.
در اين مرحله، شوراي گسترش جهت اعطاي موافقت اصولي تأسيس، شرايط زير را بررسي و احراز مي‌نمايد:
1. ضرورت تأسيس، بر اساس سياستهاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
برخي از شاخصها و ملاكهاي لازم جهت احراز ضرورت تأسيس مدرسه، عبارت‌اند از:
     - ميزان جمعيت
     - داير نبودن يا كافي نبودن مدارس داير در محل
     - اطمينان نسبي از استمرار فعاليت مدرسه پس از تأسيس، با توجه به قرائن موجود
2. وجود شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط، به عنوان مؤسس
شرايط متقاضي تأسيس مدرسه، به شرح زير است:
     - اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي
     - داشتن حسن سابقه و مورد اعتماد مردم بودن
     - توانايي تأمين مكان، تجهيز و تأمين مالي مدرسه
     - توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مدرسه، برابر شرايط و ضوابط مربوطه
     - حوزوي بودن با تحصيلات سطح سه(البته در صورتي كه متقاضي، مدرك تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد از سوي شوراي گسترش، مراتب علمي وي، حداقل معادل با مدرك تحصيلي سطح سه، تشخيص داده شود.)
3. امكان ساخت مدرسه يا تأمين مكان مناسب وقفي يا ملكي ثبتي، به نام حوزه علميه تحت پوشش شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
4. امكان تأمين كليه امكانات و هزينه‌هاي مدرسه از طرف مؤسس، بر اساس دستورالعمل مربوطه
5. توانايي جذب كادر علمي، تربيتي و اداري متناسب با ظرفيت و دوره تحصيلي مدرسه، برابر شرايط و ضوابط مربوطه

 
جهت اخذ اطلاعات بيشتر درباره شرايط اعطاي موافقت اصولي، مي‌توانيد با دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه و يا مراكز مديريت برادران يا خواهران، تماس بگيريد.

 
براي انجام‌شدن مرحله موافقت اصولي، فرمهايي طراحي شده‌اند كه اطلاعاتي مانند مشخصات متقاضي تأسيس، مشخصات منطقه، نحوه تأمين كادر علمي و هزينه‌هاي مدرسه، در آن درج مي‌شود و تعهدات لازم، از متقاضي اخذ مي‌گردد.

براي دريافت فرمهاي موافقت اصولي و فونت‌هاي استفاده‌شده در آنها، از لينكهاي زير استفاده كنيد:

 
«فرمهاي موافقت اصولي»  دريافت فايل Word

 
«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 

لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را پس از امضاء، به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.
بر اساس ماده 7 آيين‌نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه، متقاضي موظف است ظرف مدت دو سال، نسبت به تبديل موافقت اصولي به مجوز موقت، اقدام نمايد.

 

2) مجوز موقت
متقاضي پس از اخذ موافقت اصولي، بايستي مقدمات لازم جهت دريافت مجوز موقت را انجام دهد. شرايط اعطاي مجوز موقت، عبارت است از:
1. تأمين مكان مناسب براي مدرسه
2. معرفي هيئت امناء، مدير، معاونان و اساتيد مدرسه
3. تجهيز مدرسه و تأمين امكانات اوليه آموزشي و اداري
لازم به ذكر است تأمين مكان به صورت استيجاري يا در اختيار، در طول دوره مجوز موقت، با تشخيص شوراي گسترش، بلامانع است.

جهت اخذ مجوز موقت، ارائه اطلاعات كامل اعضاي هيئت امناء، اساتيد، مدير، معاونان، مكان و تجهيزات مدرسه، الزامي است.

 

براي آشنايي بيشتر با وظايف، اختيارات و شرايط موارد ذكرشده، مي‌توانيد با دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه و يا مراكز مديريت برادران يا خواهران، تماس بگيريد.

 
با استفاده از لينك زير، فرمهاي مجوز موقت را دريافت و ذخيره كرده و سپس اجرا كنيد تا از فشردگي خارج شود:

 
«فرمهاي مجوز موقت» دريافت فايل

 

براي دريافت فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها، از لينك زير استفاده كنيد:

 
«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 
لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را پس از امضاء، به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.