چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

فرم تقاضاي رشته‌ها و گرايشهاي تخصصي سطح سه


مقدمه:
«شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه» با هدف رشد، بسط و ارتقاي سطح و توان آموزش و پژوهش در زمينه علوم و معارف اسلامي در حوزه‌هاي علميه، طي مصوبه شماره 427 مورخ 6/10/1382 توسط «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه»، تأسيس شده است.
بر اساس بند 5 ماده 3 اساس‌نامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، بررسي و تصويب ايجاد و يا توسعه رشته‌هاي تحصيلي در مقاطع مختلف، از وظايف و اختيارات شوراي گسترش است.

 

مراحل تصويب:
بر اساس ماده 4 مصوبه 640 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، تصويب رشته يا گرايش، در دو مرحله به شرح زير انجام مي‌شود:
1. تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش
2. تصويب طرح تفصيلي، سرفصل‌ها و منابع رشته يا گرايش مورد نظر

 

1) تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش
جهت تصويب كليات و جدول دروس، تقاضا ابتدا به دبيرخانه شوراي گسترش، فرستاده شده و پس از ثبت در دبيرخانه، جهت تكميل مدارك و انجام‌شدن تحقيقات و ارائه نظر كارشناسي، به مركز مديريت مربوطه ارسال مي‌گردد. تقاضاهاي كارشناسي‌شده در مراكز مديريت، به كميته آموزش شوراي گسترش، ارسال مي‌شود تا رشته‌هاي پيشنهادي، پس از مطرح‌‌شدن در اين كميته، جهت تصويب، به شوراي گسترش فرستاده شود.
پس از تصويب كليات و جدول دروس در شوراي گسترش، رشته پيشنهادي جهت تصويب نهايي، به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ارسال مي‌گردد.
پيشنهاد تصويب رشته يا گرايش، بايد در قالب فرمهاي درج‌شده در اين پايگاه، ارسال گردد. در اين فرمها، اطلاعاتي مانند تعريف، اهداف، سياستها، ضرورت، پيشينه و جداول دروس رشته يا گرايش، ذكر مي‌شود.

 
براي دريافت فرم تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش، و فونت‌هاي استفاده‌شده در آن، از لينكهاي زير استفاده كنيد:
 
«فرم تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش» سطح سه برادران  دريافت فايل Word

 
«فونت‌هاي استفاده‌شده در فرمها»

 

لازم است پس از دريافت فرمها، مطالب خواسته‌شده را به صورت رايانه‌اي تايپ نموده و پرينت صفحات را به آدرس دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه ارسال نماييد.

 

2) تصويب طرح تفصيلي، سرفصل‌ها و منابع
پس از تصويب كليات و جدول دروس رشته يا گرايش در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، متقاضي تصويب رشته، بر اساس برنامه تصويب‌شده، سرفصل دروس و منابع را به دبيرخانه شوراي گسترش ارسال مي‌نمايد. سرفصل دروس و منابع، پس از بررسي در مراكز مديريت، جهت تصويب نهايي به دبيرخانه شوراي گسترش ارسال مي‌گردد.
پس از تصويب سرفصل دروس و منابع رشته، واحدهاي آموزشي كه واجد شرايط اجراي رشته باشند، مي‌توانند متقاضي اجراي رشته شوند.

 
جهت اخذ اطلاعات بيشتر، مي‌توانيد با دبيرخانه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه تماس بگيريد.