پنج‌شنبه، 12 تير 1399 | 11 ذيقعده 1441
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

نظرات كاربران


كاربر گرامي!

شما مي‌توانيد سؤال، پيشنهاد، انتقاد و نظر خود را از طريق صفحه ارسال نظر و پيشنهاد براي ما ارسال كنيد.

 

چنانچه نظرات شما، امكان نمايش عمومي داشته باشد، پس از بررسي و تأييد، در صفحه مشاهده نظرها و پيشنهادها و تنها با ذكر نام شما

(بدون ذكر سن و تحصيلات و شهر و ايميل) براي همگان، نمايش داده مي‌شود و در صورت نياز، براي واحد مربوطه نيز ارسال مي‌شود.

 

چنانچه مي‌خواهيد نظر شما، براي عموم نمايش داده نشود، در ابتداي نظر خود، عبارت «خصوصي» را درج كنيد.

اگر نظرتان، نياز به پاسخ‌دهي خصوصي داشته باشد، پاسخ از طريق ايميل براي شما ارسال مي‌شود.(در صورت صحيح‌بودن آدرس ايميل شما)

 

همچنين اگر نظرات شما، زياد است و يا تمايل داريد از طريق ايميل، با ما ارتباط داشته باشيد، از ايميل واحد مربوطه، در صفحه

ارتباط با ما استفاده كنيد.

 

با تشكر