چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


ديدار مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

چهارشنبه، 25 خرداد 1390 | نظرات (0) | ارسال نظر

ديدار مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 

نشست اعضاي محترم شوراي عالي و مسئولان دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه برگزار شد. در اين نشست، دبير محترم شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، از كوشش‌هاي مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه تقدير و تشكر كرد.
در ادامه نشست، مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با بيان برخي از مشكلات، به ارائه ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود در جهت برنامه‌ريزي و بهبود و پيشبرد امور در زمينه سياست‌گذاري‌ها و حدود اختيارات معاونتها پرداختند.
محور مهم‌ترين مباحث مطرح‌شده را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود:
1. تدوين برنامه حوزه، جهت خودكفايي مالي
2. استفاده از نظرها و كميته‌هاي كارشناسي معاونتها
3. تأكيد بر تحول محتوايي، علاوه بر تحول ساختاري
4. ايجاد تعامل مناسب با مراكز همسوي حوزوي
5. افزايش نيروهاي كارشناسي كميته‌هاي مشورتي
6. افزايش حضور حوزه در عرصه‌هاي بين‌المللي
7. تسريع در سامانه تصميم‌گيري و مديريت برنامه‌ها، جهت اتقان و رواني كار
8. اولويت‌بندي تصويب آيين‌نامه‌ها در شوراي عالي حوزه
9. توجه به شأن سياست‌گذاري شوراي عالي حوزه
10. بازنگري كلي و جزئي برنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها
11. سامان‌دهي نيروي انساني معاونتها، بر اساس نوع فعاليتها و اولويتهاي كاري

 

ديدار مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه     ديدار مدير و معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، با اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 

منبع: اداره ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه