چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


ساختار سازماني دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، تصويب و ابلاغ شد.

پنج‌شنبه، 26 اسفند 1389 | نظرات (0) | ارسال نظر

علاوه بر ساختار سازماني دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، 7 ساختار سازماني و 7 مصوبه ديگر نيز، تصويب و ابلاغ شد.
مصوبات شماره 708 تا 722 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، پس از امضا و ابلاغ، جهت اطلاع‌رساني، در بخش «آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» در پايگاه اطلاع‌رساني قرار گرفت.

 

متن كامل اين مصوبات، با كليك بر روي عنوان هر يك، قابل مطالعه است.

 

مصوبه 708 - ساختار سازماني معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 709 - ساختار سازماني مركز نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه‌هاي علميه

 

مصوبه 710 - ساختار سازماني معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 711 - ساختار سازماني مركز آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 712 - ساختار سازماني دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 713 - شرايط ايجاد واحدهاي آموزشي و پژوهشي، توسط شوراهاي اقماري

 

مصوبه 714 - آيين‌نامه مرخصي كارمندان واحدهاي حوزوي

 
مصوبه 715 - ساختار سازماني معاونت آموزش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 716 - اساس‌نامه مجمع عالي حكمت اسلامي

 
مصوبه 717 - آيين‌نامه حساب‌رسي واحدهاي حوزوي

 
مصوبه 718 - الحاق 2 بند به شرح وظايف مركز نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 719 - ساختار سازماني معاونت اداري مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 720 - مأموريتهاي حوزه‌هاي علميه

 
مصوبه 721 - استقلال حوزه‌هاي علميه و ابعاد آن

 
مصوبه 722 - ساختار سازماني معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

همچنين، متن مجموعه مصوبات جديد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه از ابتداي سال 1389 شمسي، به صورت Word و Pdf در صفحه «مجموعه مصوبات» قابل دريافت است.

 

منبع: اداره ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه