چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


مصوبات جلسه شماره 67 شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه: تصويب كليات رشته مدرسي فقه و اصول(سطح سه) و اعطاي مجوز موقت و مجوز اجراي رشته به چند واحد آموزشي

چهارشنبه، 1 دي 1389 | نظرات (0) | ارسال نظر

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

 

در جلسه شماره 67 شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در تاريخ 30 آذر 1389، كليات رشته مدرسي فقه و اصول(سطح سه) برادران، تصويب شد و با اعطاي مجوز موقت دو ساله به 8 واحد آموزشي، اعطاي مجوز اجراي رشته به يك واحد آموزشي، و اعطاي مجوز موقت اجراي دوره عمومي سطح سه به يك مدرسه علميه، موافقت گرديد.
در اين جلسه، اعضاي شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، كليات رشته مدرسي فقه و اصول(سطح سه) برادران را تصويب كردند تا پس از تصويب اين رشته در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، سرفصل دروس و منابع درسي اين رشته نيز، بررسي و تصويب شود. بررسي رشته‌هاي مدرسي علوم عقلي(سطح سه) و مدرسي ادبيات عرب(سطح سه) ويژه برادران، به جلسات بعد، موكول شد.
همچنين در اين جلسه، با اعطاي مجوز موقت دو ساله به مدرسه علميه(برادران) امام رضا(ع) شهر پل‌دختر استان لرستان، مدرسه علميه(برادران) امام صادق(ع) شهر خرامه استان فارس، مدرسه علميه(برادران) امام‌خميني(ره) شهر هرسين استان كرمانشاه، مدرسه علميه(برادران) امام صادق(ع) شهر مهر استان فارس، مدرسه علميه(برادران) الهادي(ع) شهر دلگان استان سيستان و بلوچستان، مدرسه علميه(برادران) امام محمد باقر(ع) شهر شاهين‌دژ استان آذربايجان غربي، مدرسه علميه(خواهران) هاجر(س) شهر خمين استان مركزي و مدرسه علميه(خواهران) الزهراء(س) شهر شش‌ده استان فارس، موافقت نمود.
در اين جلسه، با اعطاي مجوز يك بار پذيرش رشته شيعه‌شناسي(سطح سه) به مؤسسه آموزش عالي امام رضا(ع) شهر قم، وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، موافقت شد.
در پايان جلسه، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، با اعطاي مجوز موقت اجراي دوره عمومي سطح سه، به مدرسه علميه(برادران) امام‌خميني(ره) شهر گرگان استان گلستان، موافقت نمود.

 

منبع: اداره ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه