چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


مصوبات جلسه شماره 59 شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه: تصويب كليات رشته مهدويت سطح سه(برادران و خواهران) و اعطاي موافقت اصولي و مجوز موقت به چند مدرسه علميه

چهارشنبه، 15 ارديبهشت 1389 | نظرات (0) | ارسال نظر

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

 

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه شماره 59 خود در تاريخ 14 ارديبهشت 1389، علاوه بر تصويب ضرورت و كليات رشته مهدويت سطح سه(برادران و خواهران)، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس يا مجوز موقت دو ساله به 6 مدرسه علميه، موافقت نمود.
در اين جلسه، ضرورت و كليات رشته مهدويت سطح سه(برادران و خواهران)، به تصويب شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه رسيد تا پس از تصويب اين ضرورت و كليات در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، سرفصل دروس و منابع درسي اين رشته نيز بررسي و تصويب شود.
همچنين در اين جلسه، با اعطاي موافقت اصولي به مدرسه علميه(برادران) امام حسن عسكري(ع) تهران و مدرسه علميه(برادران) النبي(ص) سمنان و اعطاي مجوز موقت فعاليت به مدرسه علميه(برادران) مجد تهران موافقت شد.
در اين جلسه، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي و مجوز موقت دو ساله به مدارس علميه(خواهران) حضرت نرگس(س) جهرم استان فارس، حضرت زينب(س) يزد و حضرت زينب(س) قروه استان همدان، موافقت نمود.

  

منبع: واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه