چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


مصوبات جلسات شماره 51 و 52 شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه: اعطاي موافقت اصولي و مجوز موقت به چندين واحد آموزشي

پنج‌شنبه، 19 آذر 1388 | نظرات (0) | ارسال نظر

 

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

 

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسات شماره 51 و 52 خود در تاريخ 10 و 17 آذر 1388، با اعطاي موافقت اصولي و مجوز موقت به چندين مدرسه علميه، مركز تخصصي و مؤسسه آموزش عالي حوزوي، موافقت نمود.
در جلسه شماره 51 در تاريخ 10 آذر 1388، با تقاضاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران، مبني بر اعطاي مجوز فعاليت موقت به 13 مدرسه اقماري برادران، مشروط به اينكه در طول يك سال آينده، كليه پرونده‌هاي آنان جهت اقدامات معمول به شوراي گسترش ارسال گردد، موافقت شد.
در ادامه جلسه، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، با تقاضاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مبني بر اينكه اختيار اعطاي مجوز دائم به 98 مدرسه خواهران موضوع مصوبه شماره 30 شوراي گسترش، به كميته امور مدارس تفويض شود، موافقت نمود.
علاوه بر اين، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس و مجوز موقت 2 ساله به مركز تخصصي(برادران) اميرالمؤمنين(ع) شهر اهواز و مركز تخصصي(برادران) حضرت مهدي(عج) شهر قم موافقت نمود و به مؤسسه آموزش عالي(برادران) اصفهان و مدرسه علميه(برادران) امام رضا(ع) شهر پل‌دختر، موافقت اصولي تأسيس اعطاء كرد.
همچنين شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه شماره 52 در تاريخ 17 آذر 1388، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس و مجوز موقت به مدارس علميه(خواهران) كوثر(س) شهر آباده، الزهراء(س) شهر هيدج استان زنجان، و فاطمةالزهراء(س) شهر خفر استان فارس، موافقت كرد.
در ادامه همين جلسه، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس به مدرسه علميه(خواهران) الزهراء(س) شهر شش‌ده استان فارس، مدرسه علميه(خواهران) معصوميه(س) شهر خرم‌آباد، مدرسه علميه(برادران) باقرالعلوم(ع) شهر شش‌ده، و مدرسه علميه(برادران) شهيد حاج محمدحسن اميري شهر بندپي استان مازندران، موافقت نمود.

 

منبع: واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه