چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


مصوبات جلسه شماره 50 شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه: اعطاي موافقت اصولي و مجوز موقت به چندين واحد آموزشي

شنبه، 2 آبان 1388 | نظرات (0) | ارسال نظر

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه شماره 50 خود در تاريخ 28 مهر 1388، با اعطاي موافقت اصولي و مجوز موقت به چند مدرسه علميه و مؤسسه آموزش عالي حوزوي، موافقت نمود.
در اين جلسه، موافقت اصولي و مجوز موقت 2 ساله براي برگزاري پايه‌هاي 7 تا 10، به مدرسه علميه(برادران) امام محمدباقر(ع) شهر قم، اعطاء شد.
همچنين شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در همين جلسه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس به مؤسسه آموزش عالي حوزوي(برادران) امام رضا(ع) شهر تهران و مركز تخصصي(برادران) قاسم بن الحسن(ع) شهر تهران، موافقت نمود.
شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، همچنين با اعطاي مجوز موقت 2 ساله جهت اجراي رشته‌هاي مصوب سطح سه، به مؤسسه آموزش عالي حوزوي(برادران) امام حسن عسكري(ع) شهر آمل، موافقت نمود.
علاوه بر اين، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، به مدرسه علميه(خواهران) نرجس‌خاتون شهر دولت‌آباد، مدرسه علميه(خواهران) كوثر شهر تيران و كرون استان اصفهان، و مدرسه علميه(خواهران) فاطمه معصومه(س) شهر دليجان استان مركزي، موافقت اصولي تأسيس و مجوز موقت 2 ساله اعطاء كرد.

 

منبع: واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه