چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


ضرورت و كليات گرايش «تاريخ اسلام» سطح سه عمومي ويژه خواهران، به تصويب رسيد.

چهارشنبه، 24 تير 1388 | نظرات (0) | ارسال نظر

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه شماره 47 خود در تاريخ 23 تير 1388، علاوه بر تصويب ضرورت و كليات گرايش «تاريخ اسلام» سطح سه عمومي ويژه خواهران، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس به 2 مدرسه علميه برادران و يك مؤسسه آموزش عالي حوزوي برادران، موافقت نمود.
در اين جلسه، ضرورت و كليات گرايش «تاريخ اسلام» سطح سه عمومي ويژه خواهران، به تصويب شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه رسيد تا پس از تصويب اين ضرورت و كليات در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، سرفصل دروس و منابع درسي اين گرايش نيز بررسي و تصويب شود.
همچنين شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در همين جلسه، بنا به تقاضاي جناب آقاي عباس نامدار جويباري و به استناد مصوبه شماره 616 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس مدرسه علميه برادران شهر جويبار استان مازندران، موافقت نمود.
شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، همچنين بنا به تقاضاي حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي و به استناد مصوبه شماره 616 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس مدرسه علميه برادران شهر شيراز استان فارس، موافقت نمود.
علاوه بر اين، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، بنا به تقاضاي جناب آقاي مرتضي واعظ جوادي و به استناد مصوبه شماره 618 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس مؤسسه آموزش عالي حوزوي برادران شهر آمل استان مازندران، موافقت نمود.

 

منبع: واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه