چهارشنبه، 29 اسفند 1397 | 13 رجب 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

خبر


ضرورت و كليات رشته تخصصي اخلاق اسلامي سطح سه، به تصويب رسيد.

پنج‌شنبه، 4 تير 1388 | نظرات (0) | ارسال نظر

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه شماره 46 خود در تاريخ 2 تير 1388، علاوه بر تصويب ضرورت و كليات رشته تخصصي اخلاق اسلامي سطح سه، اساس‌نامه الگوي مؤسسات آموزش عالي حوزوي را تصويب كرد و با اعطاي موافقت اصولي تأسيس به 2 مدرسه علميه برادران، موافقت نمود.
در اين جلسه، ضرورت و كليات رشته تخصصي اخلاق اسلامي سطح سه، به تصويب شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه رسيد تا پس از تصويب اين ضرورت و كليات در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، سرفصل دروس و منابع درسي اين رشته نيز بررسي و تصويب شود.
در اين جلسه، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، اساس‌نامه الگوي مؤسسات آموزش عالي حوزوي را نيز تصويب كرد. اين اساس‌نامه پس از تصويب در شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ابلاغ خواهد شد.
همچنين شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در همين جلسه، بنا به تقاضاي جناب آقاي سيدجلال موسوي و به استناد مصوبه شماره 616 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس مدرسه علميه برادران شهر مهر استان فارس، موافقت نمود.
علاوه بر اين، شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، بنا به تقاضاي جناب آقاي علي‌اصغر صالح‌آبادي و به استناد مصوبه شماره 616 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي موافقت اصولي تأسيس مدرسه علميه برادران شهر كهك استان قم، موافقت نمود.

 

منبع: واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه