يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مجموعه مصوبات


ShorayeAli-89

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1389 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1389 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeAli-88

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1388 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1388 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
shorayegostaresh1391

آخرين مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي

در اين بخش، آخرين مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سال 1391 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
shorayegostaresh1390

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1390 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سال 1390 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeGostaresh-89

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1389 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سال 1389 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeGostaresh-87&88

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات سالهاي 1387 و 1388 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سالهاي 1387 و 1388 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf