چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مجموعه مصوبات


99

مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه

مصوبات سال 1399 شمسی

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1399 شمسي (سه ماهه اول) را ببینید.

دریافت فایل pdf
98year

مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه

مصوبات سال 1398 شمسی

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1398 شمسي را ببینید.

دریافت فایل pdf
97777777777

مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه

مصوبات سال 1397 شمسی

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1397 شمسي به انضمام مصوبه 96/11/27 را ببينيد.

دریافت فایل pdf
aks mosavabat 96

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1396 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1396 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
bc4e57b2-8080-4157-kk

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1395 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1395 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
1394

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1394 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1394 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
aks_ mosavvabat_93

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1393 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1393 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
aks_ mosavvabat_92

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1392 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1392 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
shorayeaali1391

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي

در اين بخش، آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1391 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل pdf
shorayeaali1390

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1390 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در سال 1390 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf