شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 902 - ماده واحده مربوط به حذف واحدهای سازمانی آمار و بررسی از ساختار و تشکیلات مدیریت‌های استانی


شماره مصوبه:902، تاریخ مصوبه:1391/11/20 ، تاریخ ثبت:1392/2/22 ، شماره جلسه:48

 

 

 

ماده واحده: واحدهای سازمانی آمار و بررسی از ساختار و تشکیلات مدیریت‌های استانی حذف و تمامی وظایف و اختیارات واحدهای مذکور به معاونت آمار و بررسی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه واگذار گردید.