شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 900 - ماده واحده مربوط به برنامه‌ریزی در خصوص رشد و توسعة زبان عربی در حوزه‌های علمیه


شماره مصوبه:900، تاریخ مصوبه:1391/11/15 ، تاریخ ثبت:1392/2/22 ، شماره جلسه:47

 

 

 

ماده واحده: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص رشد و توسعة‌ زبان عربی خصوصاً زبان عربی معاصر در حوزه‌‌های علمیه موظف به انجام امور ذیل است:

 

1.       توسعه مراکز آموزش زبان عربی معاصر در حوزه‌های علمیه؛

 

2.       ایجاد زمینه‌های لازم برای آموزش زبان عربی معاصر در تمام سطوح با توجه به شیوه‌های مطرح در مدارس موفق در این زمینه؛

 

3.       ایجاد تمهیدات لازم جهت تقریر دروس خارج به زبان عربی؛

 

4.       برنامه‌ریزی جهت آموزش زبان عربی به افراد مستعد در ابتدای تحصیل با توجه به شیوه‌های در حال انجام در مدارس موفق در این زمینه.