يکشنبه، 18 خرداد 1399 | 15 شوال 1441
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 899 - ماده واحده مربوط به برنامه‌ریزی در خصوص تربیت فقیه بمعنی الاخص


شماره مصوبه:899، تاریخ مصوبه:1391/11/15 ، تاریخ ثبت:1392/2/22 ، شماره جلسه:47

 

 

 

 

ماده واحده: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص تربیت فقیه بمعنی الاخص موظف به انجام امور ذیل است:

 

1.   برنامه‌ریزی جهت تأسیس مراکز تخصصی فقهی توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

2.   حمایت و پشتیبانی از مراکز تخصصی فقهی که توسط مراجع عظام تأسیس می‌شود.