جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 892 - اصلاح ماده واحده مربوط به نحوه تهيه و ارسال طرح‌ها موضوع مصوبه 870


شماره مصوبه:892، تاریخ مصوبه:1391/12/20 ، تاریخ ثبت:1391/12/22 ، شماره جلسه:56

 

 

 

ماده واحده مربوط به نحوه تهيه و ارسال طرح‌ها موضوع مصوبة 870 به شرح ذيل اصلاح گرديد:

 

ماده واحده: طرح‌ها و برنامه‌هايي كه از سوي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه جهت تصويب ارائه مي‌گردد، بايد در دفتر برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه تهيه و با امضاي مدير مركز مديريت به دبيرخانه شوراي عالي جهت طرح در شوراي عالي ارسال ‌گردد.

 

تبصره: مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه مي‌تواند از دبيرخانة شوراي عالي حوزه‌هاي علميه جهت تهيه طرح‌ها دعوت نمايد.