جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 891 - اصلاح بند 4 مادۀ 6 اساسنامۀ صندوق حمایت از پژوهشگران و واحدهای پژوهشی موضوع مصوبۀ 605


شماره مصوبه:891، تاریخ مصوبه:1391/12/13 ، تاریخ ثبت:1391/12/20 ، شماره جلسه:54

 

 

 

 

بند 4 ماده 6 اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و واحدهای پژوهشی موضوع مصوبه 605[1] به شرح ذیل اصلاح گردید:[1]. مادة 6 مصوبة 605: تركيب هيأت امناء، عبارت است از: 1. مدیر مركز مديريت حوزه‌هاي علمیّه (رئیس هيأت امناء) 2. مدیر مركز مديريت حوزه‌هاي علمیّة خواهران 3. معاون پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علمیّه (دبیر هیئت امناء) 4. دو نفر از اعضای شورای عالی، به معرّفی شورا 5. دو نفر از صاحب‌نظران در امر پژوهش، به تعیین شورای اعطای مجوّزها و امتیازهای علمی.