شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصویه 890 - ماده واحده مربوط به نحوه فعاليت مدرسه علميه امام خمينی (ره) شهرستان گلپايگان


شماره مصوبه:890، تاریخ مصوبه:1391/12/11 ، تاریخ ثبت:1391/12/15 ، شماره جلسه:53

 

 

 

 

ماده واحده: مدرسه علميه امام خميني (ره) شهرستان گلپايگان زير نظر مديريت حوزه علميه استان قم فعاليت مي‌نمايد.