شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 886 - ماده واحده مربوط به اصلاح ضوابط پذيرش متقاضيان تحصيل داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر موضوع مصوبه 144*


شماره مصوبه:885، تاریخ مصوبه:1391/11/27 ، تاریخ ثبت:1391/12/1 ، شماره جلسه:49

 

 

 

 

 

ضوابط پذيرش متقاضيان تحصيل داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر موضوع مصوبة 144، به شرح ذيل اصلاح گرديد:

 

ماده واحده: براي پذيرش داوطلبان تحصيل در حوزه‌هاي علميه كه داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر هستند، آزمون ورودي برگزار مي‌گردد.

 

تبصره 1: مواد آزمون و نحوة برگزاري آن، براساس دستورالعمل مصوب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهد بود.

 

تبصره 2: لحاظ ساير شرايط پذيرش براي افراد موضوع اين ماده الزامي است.

 


*مصوبه 144، مورخ 4/6/74:  «براى داوطلبان حوزه‌های علميه كه داراي مدرك كارداني و بالاتر هستند، امتحان ورودى لازم نيست؛ فقط بايد از نظر  سياسى و اخلاقى و مسأله نظام وظيفه مورد بررسى قرار گيرند و در مصاحبه شركت كنند. و براى داوطلبان ديپلمه سؤالات جداگانه طرح گردد.»