شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 883 - الحاق يك تبصره به ماده 52 آيين‌نامه مالي واحدهای حوزوی موضوع مصوبه 758


شماره مصوبه:883، تاریخ مصوبه:1391/10/6 ، تاریخ ثبت:1391/11/16 ، شماره جلسه:13 (کمیته بودجه)

 

 

 

يك تبصره به ماده 52 آيين‌نامه مالي واحدهاي حوزوي موضوع مصوبه 758 به شرح ذيل الحاق مي‌گردد:

 

 

 

تبصره 3: حساب‌هاي بانكي واحدهاي حوزوي به صورت حساب جاري بوده و افتتاح هر گونه حساب سپرده ممنوع مي‌باشد.