جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 882 - ماده واحده مربوط به افتتاح حساب مستقل تغذيه و تهيه سبد تعذيه طلاب


شماره مصوبه:882، تاریخ مصوبه:1391/10/6 ، تاریخ ثبت:1391/11/16 ، شماره جلسه:13 (کمیته بودجه)

 

 

 

 

ماده واحده: به منظور بهبود وضعيت تغذيه در مدارس و مراكز آموزشي حوزوي، حساب مستقل تغذية طلاب حوزه‌هاي علميه، حسب مورد در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديريت‌هاي استاني افتتاح مي‌گردد. كلية اعتبارات مختص تغذيه و اعتبار و كمك‌هاي مركز خدمات حوزه‌هاي علميه (در رديف طرح معيشت طلاب)، كمك‌هاي مراجع عظام تقليدادام‌ الله‌ ظلهم  و خيّرين، در حساب مذكور واريز شده، برداشت از اين حساب صرفاً جهت مصارف تغذيه مجاز خواهد بود.

 

تبصره: مركز مديريت حوزه‌هاي علميه موظف است سبد تغذية طلاب را متناسب با گروه‌هاي سني مختلف طلاب، به نحو كاملاً علمي تهيه و بر اساس آن، اعتبارات سالانة مورد نياز خود را پيشنهاد نمايد. همة مدارس و مراكز آموزشي حوزوي موظف به رعايت سبد تغذية مذكور مي‌باشند.