جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 881 - الحاق يك تبصره به ماده 13 مصوبه 21 (شرايط پذيرش در حوزه علميه قم)


شماره مصوبه:881، تاریخ مصوبه:1391/10/17 ، تاریخ ثبت:1391/10/20 ، شماره جلسه:40

 

 

 

يك تبصره به ماده 13 مصوبه 21 (شرايط پذيرش در حوزه علميه قم) به شرح ذيل الحاق مي‌گردد:

تبصره: افرادی كه در آزمون ورودی حوزه شركت نكرده و از طريق كميسيون پذيرش وارد حوزه مي‌شوند، تا زمان امتحانات نيم‌سال اول حوزه‌ به آنان فرصت داده مي‌شود تا پس از كسب قبولي در اين امتحانات، نمره آن به جاي آزمون ورودی لحاظ شده و كد تحصيلي برايشان صادر گردد.