شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 877 - ماده واحده مربوط به نحوه اعزام مبلغ كوتاه مدت


شماره مصوبه:877، تاریخ مصوبه:1391/9/17 ، تاریخ ثبت:1391/9/28 ، شماره جلسه:31

 

 

 

ماده واحده: اعزام مبلغ كوتاه مدت كه از سوي معاونت تبليغ مركز مديريت حوزه‌هاي علميه انجام مي‌شد، به عهدة دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم قرار گرفت.