شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 876 - آيين‌نامه ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني حوزه‌هاي علميه


شماره مصوبه:876، تاریخ مصوبه:1391/5/6 ، تاریخ ثبت:1391/9/20 ، شماره جلسه:3 (شورای فناوری اطلاعات)

 

 

 

 

در راستاي اجراي بند 6 [1] مادة 3 آيين‌نامة تشكيل شوراي فناوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه موضوع مصوبة 823 و به منظور نظم‌بخشي فعاليت‌هاي سامانه‌هاي تحت وب، ساماندهي و ايجاد هماهنگي بين پايگاه‌هاي تحت وب، بيان استانداردهاي فني و محتوايي پايگاه‌هاي تحت وب و  همچنين جهت‌دهي به محتواي ديني و گسترش فرهنگ اسلامي در فضاي سايبري، آيين‌نامه ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني حوزه‌هاي علميه به شرح ذيل تدوين گرديد.

 

 

 

فصل اول: تعاريف و كليات

 

 

 

مادة 1. پايگاه تحت وب: كلية وب‌سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و وبلاگ‌هاي روي بستر اينترنت يا اينترانت را شامل مي‌شود.

 

 

 

مادة 2. مركز فناوري: بالاترين واحد سازماني مربوط به امور فناوري اطلاعات در دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و مراكز مديريت مي‌باشد.

 

 

 

مادة 3. در اين آيين‌نامه جهت رعايت اختصار، به شوراي عالي حوزه هاي علميه ، شوراي عالي و به مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، مراكز مديريت و به شوراي فناوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه، شوراي فناوري اطلاق مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: زير ساخت‌ها

 

 

 

مادة 4. مراكز فناوري موظف به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم (ميزباني، دامنه، وب سرور، امنيت) جهت ايجاد و گسترش پايگاه‌هاي تحت وب مي‌باشند.

 

 

 

مادة 5. دبيرخانة شوراي عالي و همچنين مراكز مديريت، تنها مي‌توانند يك درگاه اينترنتي (پورتال) با دامنه‌اي با فرمت مشخص شده داشته باشد.

 

 

 

مادة 6. دامنة تمامي پايگاه‌هاي تحت وب معاونت‌ها و نرم افزارهاي تحت وب موجود در مراكز مديريت بايستي از همان درگاه واحد و بصورت زير دامنه (Subdomain) قابل دسترسي باشد.

 

 

 

تبصره: با توجه به طولاني بودن دامنة وبلاگ‌‌ها به دليل چند سطحي شدن آنها، وبلاگ‌ها مي‌توانند با يك سطح زيردامنه ثبت شوند.

 

 

 

مادة 7. كلية واحدهاي حوزوي[2] مستقر در استانها، جهت ايجاد پايگاه تحت وب بايد پس از اخذ مجوز از مديريت استاني، از پورتال جامع مركز مديريت مربوطه استفاده نمايند.

 

 

 

تبصره: ايجاد پايگاه تحت وب خارج از پورتال جامع و نيز ثبت دامنة جديد، به درخواست مدير مركز مديريت مربوطه و با ارسال آيين­نامة پايگاه به شوراي فناوري و تصويب آن، امكانپذير مي‌باشد.

 

 

 

مادة 8. پايگاه‌هاي تحت وب واحدهاي حوزوي تنها بايد در مراكز دادة (Data Center) داخل كشور ميزباني گردند.

 

 

 

مادة 9. پايگاه‌هاي تحت وب بايد صرفاً از پسوند .ir استفاده نموده و از بكارگيري پسوندهاي net ، com و... اجتناب نمايند و در صورت اختصاص پسوندهاي اختصاصي به حوزه‌هاي علميه، استفاده از آن الزامي مي‌باشد.

 

 

 

مادة 10. مالكيت تمامي دامنه‌هاي فعلي و جديد در سرويس دهنده‌هاي دامنه‌ها (DNS Server) به نام مراكز مديريت و يا دبيرخانه شوراي عالي ثبت گرديده و نام كاربري و رمز عبور آن در اختيار رئيس مركز فناوري مربوطه مي‌باشد.

 

 

 

تبصره: مالكيت دامنه‌ها و ميزباني‌هاي فعلي به همراه اطلاعات مديريتي، نام كاربري و رمز عبور بايستي به مركز فناوري مربوطه منتقل شود. شوراي فناوري مسئول نظارت بر صحت انجام اين امر خواهد بود.

 

 

 

فصل سوم: امور بصري، گرافيكي و رابط كاربري

 

 

 

مادة 11. مديران پايگاه‌هاي تحت وب بايد با استفاده از نمادهاي ديني و حوزوي شيعي، فضاي هنري مناسبي ارائه نمايند.

 

 

 

مادة 12. در صفحة مديريت پورتال مراكز حوزوي بايد براي تمامي معاونت‌ها و مراكز مديريت استاني، الگوها و لوگوهاي مناسب كه به ازاي هر استان رنگ آن متفاوت است، طراحي و تعبيه گردد.

 

 

 

فصل چهارم: مقررات

 

 

 

مادة 13. پايگاه‌هاي تحت وب ملزم به رعايت قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جمهوري اسلامي ايران مربوط به پايگاه‌هاي تحت وب، مي‌باشند.

 

 

 

مادة 14. در تمامي پايگاه‌هاي تحت وب وابسته به واحدهاي حوزوي، رعايت مقررات و ضوابط شوراي عالي و مركز مديريت مربوطه الزامي مي‌باشد.

 

 

 

مادة 15. انجام هر گونه فعاليت سودآور بايد با اخذ مجوز از شوراي فناوري باشد.

 

 

 

مادة 16. تبادل پيوند با وب‌سايت‌هاي ديگر بايد با توجه به اهداف و رويكردهاي حوز‌ه‌هاي علميه و با مجوز واحد نظارتي مربوطه بوده و از پيوند‌دادن به وب‌سايت‌ها و وب‌لاگ‌هاي غير مرتبط كه وجهه فرهنگي مثبتي ندارند و يا مبلغ حزب و گروه خاصي مي‌باشند، خودداري گردد.

 

 

 

مادة 17. درج نام نويسندگان و يا منابع مطالب الزامي بوده و بايد حق كپي رايت رعايت گردد.

 

 

 

تبصره: درصورتيكه شخص نويسنده و يا صاحب مطلب نخواهد نامش اعلام شود، با هماهنگي با مديريت پايگاه، مطلب مورد نظر مي‌تواند با عنوان «نام محفوظ» درج گردد.

 

 

 

مادة 18. تمامي پايگاه‌هاي تحت وب بايد داراي شناسنامة مشخص (درباره ما) و قابل مشاهده براي بازديدكنندگان باشند.

 

 

 

فصل پنجم: مسئوليت پايگاه تحت وب و چگونگي نظارت بر آن

 

 

 

مادة 19. پايگاه تحت وب يك رسانه رسمي است كه مشمول تمامي قوانين مربوط به مطبوعات و رسانه‌هاي ديجيتال مي‌باشد، از اين رو مسئوليت تهيه و درج مطالب (شامل مطالب مديران پايگاه‌هاي تحت وب و مطالب كاربران) بر عهدة مدير واحد حوزوي خواهد بود.

 

 

 

مادة 20. اخذ مجوز براي وبلاگ‌هاي طلاب از مراكز ذيربط، توسط شوراي فناوري انجام مي‌گيرد.

 

 

 

مادة 21. مسئوليت پاسخ‌گويي به شكايات مربوط به پايگاه تحت وب بر عهدة مدير واحد حوزوي خواهد بود.

 

 

 

مادة 22. مديران استاني بايد بصورت ساليانه گزارش جامعي از هزينه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به پايگاه‌هاي تحت وب مدارس خود را به مركز مديريت مربوطه ارائه نمايند.

 

 

 

مادة 23. رؤساي مراكز فناوري بايد به صورت ساليانه گزارش جامعي از هزينه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به پايگاه‌هاي زيرمجموعة دبيرخانة شوراي عالي و مراكز مديريت را به شوراي فناوري ارائه نمايند.

 

 

 

مادة 24. نظارت بر محتواي پايگاه‌هاي تحت وب و رسيدگي به تخلفات، حسب مورد بر عهدة دفتر نظارت و بازرسي دبيرخانة شوراي عالي و حوزة مديريت مراكز مديريت و نظارت بر مباحث فني اين پايگاه‌ها بر عهدة مراكز فناوري مي‌باشد. در صورت بروز هر گونه فعاليت غير مجاز، با توجه به نوع و آثار آن، در ابتدا به مدير واحد حوزوي تذكر رسمي داده خواهد شد و در صورت تكرار، از فعاليت سامانه جلوگيري مي‌گردد.

 

 

 

فصل ششم: نگهداري، به روزرساني و پشتيباني

 

 

 

مادة 25. مسئوليت نگهداري و پشتيباني 24 ساعته از پورتال دبيرخانة شوراي عالي و مراكز مديريت بر عهدة مركز فناوري مربوطه خواهد بود.

 

 

 

مادة 26. پايگاه‌هاي تحت وب براساس ماهيت خود، بايد به صورت مستمر به روزرساني شوند و درصورتي كه مديريت پايگاه از به روزرساني دائمي آن تا حداكثر 15 روز كاري ناتوان باشد، توسط مركز فناوري مربوطه به او تذكر داده مي‌شود. در صورت استمرار عدم به روزرساني، نسبت به ادامه فعاليت پايگاه تصميم‌گيري مي‌شود.

 

 

 

فصل هفتم: ساير موارد

 

 

 

مادة 27. امنيت پايگاه‌هاي تحت وب بايد مطابق با مفاد آيين‌نامة امنيت اطلاعات[3] باشد.

 

 

 

مادة 28. پايگاه‌هاي تحت وب واحدهاي حوزوي كه فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه آغاز كرده‌اند، سريعاً بايد پايگاه خود را با مفاد اين آيين‌نامه منطبق نمايند.

 

 

 

مادة 29. اين آيين‌نامه در هفت فصل، 29 ماده و 4 تبصره در تاريخ 6/5/1391 به تصويب شوراي فناوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه رسيد.[1]. مصوبه 823، ماده 3، بند 6: تعيين معيارها و ضوابط محتوايي و بصري وبگاه‌هاي مراكز تحت اشراف.

[2]. مصوبه 743، مادة 1: واحد حوزوي: سازمان مشخصي است كه براساس مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ايجاد و اداره مي‌شود. مانند مراكز مديريت، مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، مدارس علميه، مراكز تخصصي، موسسات آموزش عالي و مانند آن.

[3]. مصوبه 823، مادة 3، بند 7: تهيه و تصويب چارچوب مباحث امنيت اطلاعات.