شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 871 - ماده واحده مربوط به شرح وظايف شورای عالي حوزه‌های علميه


شماره مصوبه:871، تاریخ مصوبه:1391/8/21 ، تاریخ ثبت:1391/8/24 ، شماره جلسه:29

 

 

 

ماده واحده: مصوبه 608 موضوع ماده واحده مربوط به شرح وظايف شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:[1]

 

1 ـ تعيين اهداف و ‌سياستهاي كلان حوزه‌هاي علميه

 

2 ـ تهيه و تدوين سند راهبردي حوزه‌هاي علميه

 

3 ـ سياست­گذاري در زمينه:

 

1 ـ 3 ـ توسعه آموزش و واحدهاي آموزشي حوزوي در تمامي مقاطع تحصيلي و رشته­ها در سطح ملي و بين­المللي

 

2 ـ 3 ـ توسعه پژوهش و واحدهاي پژوهشي حوزوي در سطح ملي و بين­المللي

 

3 ـ 3 ـ برنامه‌ريزي درسي و تدوين متون آموزشي

 

4 ـ 3 ـ توسعه پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي در حوزه دين متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه،‌ نظام اسلامي و جهان اسلام

 

5 ـ 3 ـ تربيت نيروي انساني براي استنباط در علوم حوزوي خصوصاً فقه، تدريس، پژوهش، تاليف و تبليغ و ديگر نيازهاي نظام اسلامي

 

6 ـ 3 ـ جذب، گزينش، ارزشيابي تحصيلي، مدارك تحصيلي طلاب ايراني و ظرفيت پذيرش حوزه‌هاي علميه و واحدهاي آموزشي و پژوهشي حوزوي

 

7 ـ 3 ـ شناسايي، جذب، رشد و شكوفايي استعدادهاي برتر و نخبگان حوزوي و بهره­گيري از توانمندي‌هاي ايشان

 

8 ـ 3 ـ ارتقاء سطح معنوي، اخلاقي و زيّ‌طلبگي حوزويان و خانواده‌هاي ايشان

 

9 ـ 3 ـ‌ افزايش آگاهي­هاي سياسي و اجتماعي حوزويان

 

10 ـ 3 ـ راهنمايي و مشاوره به حوزويان و خانواده­هاي ايشان

 

11ـ 3 ـ تقويت پيوند اساتيد و طلاب حوزه علميه

 

12 ـ 3 ـ احياء، نگهداري و معرفي ميراث حوزه‌هاي علميه

 

13 ـ 3 ـ جلوگيري از نفوذ اجانب و وابستگي به جريانات منحرف

 

14 ـ 3 ـ تأسيس و اداره تشكل‌هاي حوزوي طلاب و اساتيد

 

15 ـ 3 ـ مشاركت حوزه در تدوين نظام جامع فرهنگي و آموزش ديني كشور

 

4 ـ بررسي و تصويب:

 

1 ـ 4 ـ نظام جامع آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تهذيبي و تربيتي، اداري مالي، خدماتي و معيشتي، فناوري اطلاعات، عمراني، آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه

 

2 ـ 4 ـ مواردي كه از سوي شوراهاي اقماري شوراي عالي جهت تصميم‌گيري به شوراي عالي ارجاع مي‌شود

 

3 ـ 4 ـ برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه‌مدت مراكز وابسته و تخصيص بودجه ساليانه و نظارت بر حسن اجراي آن

 

4 ـ 4 ـ برنامه‌هاي لازم براي استفاده بهينه از توانمندي‌هاي فضلاء، محققان، اساتيد و دانش‌آموختگان حوزوي

 

5 ـ 4 ـ برنامه‌هاي سازماندهي پرداخت شهريه براي پيشنهاد به مراجع عظام و مقام معظم رهبري

 

6 ـ 4 ـ ساختار، شرح وظايف و ‌سازمان نفرات مراكز وابسته به شوراي عالي

 

7 ـ 4 ـ مقررات اداري و استخدامي خاص و به كارگيري نيروي انساني مراكز وابسته به شوراي عالي و اساتيد و پژوهشگران

 

8 ـ 4 ـ آئين­نامه مالي و معاملاتي حوزه علميه و نظارت بر حسن اجراي آن

 

9 ـ 4 ـ تقويم تعطيلات سالانه حوزه و ضوابط تعطيلات اضطراري

 

10 ـ 4 ـ كلّيّة قوانين و مقرّرات، و آيين‌نامه‌هاي اساسي

 

تبصره: كلية قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اساسي بايد داراي ويژگي‌هاي زير ‌باشد:

 

گسترة سازماني و اجرايي آن فراگير باشد؛

 

اثر حقوقي تعيين‌كننده داشته باشد؛

 

متضمّن بار مالي سنگين باشد.[2]

 

5 ـ ارتباط با مراكز تأثيرگذار در سياست‌هاي كلان حوزه به منظور انعكاس ديدگاه‌هاي شوراي عالي

 

6 ـ صيانت از كيان حوزه‌هاي علميه به عنوان نهاد علمي دين محور، ريشه‌دار، متمايز و برخوردار از الگوي مطلوب و قابل ارائه

 

7 ـ تأمين منابع و امكانات براي حفظ استقلال مالي حوزه و نظارت بر درآمدهاي آن

 

8 ـ نصب، عزل و قبول استعفاي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

9 ـ تاييد قائم مقام، معاونان و مديران استاني پيشنهادي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

10 ـ تعيين اعضاي شوراهاي اقماري شوراي عالي و نمايندگان شورا در مجامع مختلف

 

11 ـ ارزيابي از اجراي نظامهاي جامع مذكور در بند چهارم

 

12 ـ نظارت و پيگيري مستمر اجراي صحيح مصوبات شوراي عالي

 

13 ـ تفسير مواد اساسنامه شوراي عالي و سياستهاي ابلاغي

 

14 ـ تصويب آئين نامه داخلي شوراي عالي

 

15 ـ ارائه گزارش به مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم)

 

16 ـ تعيين دبير اول و دبير دوم و مسئول دبيرخانة شوراي عالي

 [1]. به جهت گسترده بودن اصلاحات انجام شده، مصوبه 608 پس از اعمال اصلاحات به عنوان مصوبة 871 ثبت و مصوبه 608 ملغي گرديد.

[2]. به موجب اين تبصره، مصوبه 614 ملغي ‌گرديد.