جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 869 - نحوه نهايي شدن مصوبات شوراهای اقماری شورای عالي


شماره مصوبه:869، تاریخ مصوبه:1391/8/5 ، تاریخ ثبت:1391/8/7 ، شماره جلسه:27

 

 

آن دسته از مصوبات شوراهاي اقماري شوراي عالي كه پس از تصويب بايد در شوراي عالي نيز طرح گردد، اگر اعضاء شوراي عاليِ عضو در آن شورا در ضمن اكثريت اتفاق نظر داشتند، مصوبات مذكور در حكم مصوبات شوراي عالي مي‌باشد و در غير اين صورت جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه مي‌گردد.