دوشنبه، 5 آبان 1399 | 9 ربيع الاول 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 867 - الحاق يك تبصره به ماده 2 مصوبات 616، 617 و 618


شماره مصوبه:867، تاریخ مصوبه:1391/9/21 ، تاریخ ثبت:1391/9/23 ، شماره جلسه:24

 

 

تبصره 4: در صورتي كه متقاضي تأسيس، هيأت مؤسس باشد، حداقل يكي از اعضاي آن بايد حائز شرط بند 5 باشد.