شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 865 - اصلاح مصوبه 670 موضوع ماده واحده مربوط به نحوه انعقاد تفاهم‌نامه بين مركز مديريت حوزه‌های علميه و ساير نهادها


شماره مصوبه:865، تاریخ مصوبه:1391/7/14 ، تاریخ ثبت:1391/7/15 ، شماره جلسه:22

 

 

كليه تفاهم‌نامه‌هاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه با ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي بايد در چارچوب اختيارات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، ضوابط مصوب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و با امضاي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه باشد و قبل از انعقاد و امضاي تفاهم‌نامه، مراتب جهت تأييد به اطلاع هيأت رئيسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه برسد. هيأت رئيسه موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ اطلاع، در جلسه‌اي با حضور مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، تفاهم‌نامه‌ها را بررسي و نظر خود را اعلام نمايد. عدم اظهار نظر در مهلت مقرر به منزله تأييد خواهد بود.