شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 864 - الحاق يك تبصره به مادة 12 مصوبه 723 موضوع اساسنامه الگوی مدارس علميه


شماره مصوبه:864، تاریخ مصوبه:1391/7/2 ، تاریخ ثبت:1391/7/6 ، شماره جلسه:19

 

 

تبصرة 3: در شهرهايي كه سابقة تشكيل مدرسة علميه وجود ندارد، تا زماني كه مدرّس با سابقه در شهر نباشد، اعضاي  بند 3 از مدرّسان با سابقة استان انتخاب مي‌گردند.