دوشنبه، 6 خرداد 1398 | 22 رمضان 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 863 - نحوه فعاليت حوزه علميه شهرستان بابل


شماره مصوبه:863، تاریخ مصوبه:1391/7/2 ، تاریخ ثبت:1391/7/6 ، شماره جلسه:19

 

 

مقرر گرديد حوزه علميه شهرستان بابل، زير نظر مستقيم مركز مديريت حوزه‌هاي علميه فعاليت نمايد.