شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 861 - تأسيس كميته جهت بررسی و تصويب رشته‌های حوزوی


شماره مصوبه:861، تاریخ مصوبه:1391/6/19 ، تاریخ ثبت:1391/6/26 ، شماره جلسه:15

 

 

به منظور تسريع در بررسي و تصويب كليات و برنامه درسي رشته‌ها حوزوی، كميته‌ای با عنوان «كميته بررسي و تصويب كليات و برنامه درسي رشته‌های حوزوی» بر اساس مادة 4 مصوبة 621 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه تشكيل مي‌گردد[1][1]. اين كميته بر اساس تصميم جلسة 180 شوراي عالي مورخ 8/12/89  به مدت يكسال تشكيل شده بود كه با توجه به اين مصوبه، دائمي تلقي مي‌گردد.