شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 860 - نحوه فعاليت حوزه علميه شهرستان كاشان


شماره مصوبه:860، تاریخ مصوبه:1391/6/19 ، تاریخ ثبت:1391/6/26 ، شماره جلسه:15

 

مقرر گرديد حوزه علميه شهرستان كاشان، زير نظر مستقيم مركز مديريت حوزه‌های علميه فعاليت نمايد.