جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 858 - كليات و ساختار تدوين نظام‌نامه‌های حوزوی


شماره مصوبه:858، تاریخ مصوبه:1391/4/3 ، تاریخ ثبت:1391/6/19 ، شماره جلسه:1 (کمیته بررسی و تصویب رشته ها)

 

كليات و ساختار تدوين نظام‌نامه‌هاي حوزوي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت. كليه واحدهاي حوزوي موظفند طراحي و پيشنهاد‌سازي نظام‌هاي جامع[1] مذكور در شرح وظايف خود را بر اساس نظام‌نامة مصوب تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي ارائه نمايند.[2][1]. مانند نظام‌هاي جامع آموزش، پژوهش، تهذيب، تبليغ و ... .

[2]. پيوست اين مصوبه در 12 صفحه در اسناد موجود مي‌باشد.