شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 857 - شرح وظايف واحد سازمانی پژوهش مديريت استانی حوزه علميه قم


شماره مصوبه:857، تاریخ مصوبه:1391/6/5 ، تاریخ ثبت:1391/6/11 ، شماره جلسه:12

 

متن مصوبه:

 


1.    همكاري با معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در تهيه و پيشنهاد سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت پژوهشي حوزه‌هاي علميه؛

 

2.    اجراي سياست‌ها، برنامه‌ها، قوانين و مقررات ابلاغي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر حسن اجراي آن در واحدهاي آموزشي و پژوهشي استان و هماهنگ‌سازي آنها؛

 

3.       ارزيابي عملكرد پژوهشي واحدهاي آموزشي و پژوهشي حوزة علمية استان؛

 

4.       همكاري با معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

الف) در تهيه و پيشنهاد نظام جامع پژوهش حوزه‌هاي علميه،

 

ب) در تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي مربوط به پژوهش­هاي بنيادين و كاربردي در حوزة دين متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه، نظام اسلامي و جهان اسلام و اجراي برنامه‌هاي مصوّب،

 

ج) در تهيه و اجراي طرح آمايش سرزميني واحدهاي پژوهشي حوزة علمية استان،

 

د) در ارزيابي وضعيت پژوهش‌هاي ديني و توليد علوم حوزوي استان،

 

ه) در كارشناسي ارجاعات شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي؛

 

5.    اجراي دوره‌هاي آموزشي مصوب معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه براي اساتيد، معاونان و مديران واحدهاي آموزشي و پژوهشي حوزة علمية استان؛

 

6.    برنامه‌ريزي اجرايي، هدايت، حمايت و نظارت بر اجراي دوره‌هاي آموزشي براي طلاب واحدهاي آموزشي و پژوهشي حوزة علمية استان و بررسي و تصويب دوره‌هاي پيشنهادي آنها؛

 

7.       اجراي برنامه‌هاي ترويج و گسترش فرهنگ پژوهش و توليد علم در حوزة علمية استان؛

 

8.       پيشنهاد تأسيس واحدهاي پژوهشي، انجمن‌ها، قطب­هاي علمي و كانون‌هاي پژوهشي طلاب و حمايت و پشتيباني از آنان؛

 

9.       ساماندهي منشورات حوزة علمية استان و زمينه‌سازي انتشار نشريات علمي و نظارت بر رعايت استانداردهاي مربوط به آن؛

 

10.    برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، آزادانديشي، نقد و مناظره و حمايت و پشتيباني از آنان؛

 

11.    پيشنهاد اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي حوزة علمية استان و حمايت و اطلاع‌رساني از فعاليت‌هاي پژوهشي حوزة علمية استان؛

 

12.  اجراي طرح‌هاي مصوب ساماندهي واحدهاي پژوهشي وابسته به حوزة علمية استان و طرح‌هاي مصوب هماهنگ‌سازي واحدهاي پژوهشي غيروابسته به حوزة علمية استان؛

 

13.    به‌كارگيري شاخص‌ها و استانداردهاي مصوب نظام پژوهشي حوزة علميه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

 

14.  همكاري با معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در اجراي برنامه‌هاي ملّي تجليل از واحدهاي آموزشي و پژوهشي، پژوهشگران، مديران پژوهشي و معرفي آثار پژوهشي برتر حوزه‌هاي علميه و اجراي آن در سطح استاني؛

 

15.    برگزاري همايش‌ها، جشنواره‌ها و نشست‌هاي علمي و پژوهشي حوزة علمية استان و اطلاع‌رساني مناسب از آنها؛

 

16.    اجراي برنامه‌هاي ساماندهي امور پژوهشگران؛

 

17.  معرفي پژوهشگران حوزة علمية استان، واجد شرايط استفاده از فرصتهاي مطالعاتي و اجراي بهينة پذيرش فرصت‌هاي مطالعاتي پژوهشگران داخل يا خارج از كشور؛

 

18.    ساماندهي كتابخانه‌ها، مراكز اسناد و پايگاه‌هاي اطلاعاتي حوزة علمية استان و تجهيز آن؛

 

19.    همكاري و تعامل با دستگاه‌ها و نهادهاي علمي ـ پژوهشي استان؛

 

20.    گزينش علمي همكاران علمي ـ پژوهشي و نظارت بر فرايند به‌كارگيري و ارزيابي عملكرد ايشان؛

 

21.  اجرا و ابلاغ قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي حوزة علميه به واحدهاي حوزوي و اخذ بازخورد و ارائة پيشنهادات اصلاحي و تكميلي به مدير حوزة علمية استان؛

 

22.    برگزاري جلسات شوراي پژوهشي حوزة علمية استان؛

 

23.    تهيه و تنظيم بودجه واحد سازماني پژوهش حوزة علمية استان و پيشنهاد به مدير حوزة علمية استان؛

 

24.    تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير حوزة علمية استان؛

 

25.    انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير حوزة علمية استان.

 

انجام تمامي وظايف مذكور در اين مصوبه، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب ابلاغي از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مي‌باشد.