شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 856 - شرح وظايف واحد سازمانی تهذيب مديريت استانی حوزه علميه قم


شماره مصوبه:856، تاریخ مصوبه:1391/6/5 ، تاریخ ثبت:1391/6/11 ، شماره جلسه:12

 

متن مصوبه:

 


1.    همكاري با معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در تهيه و پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت تربيتي و تهذيبي حوزه‌هاي علميه؛

 

 

 

2.    اجراي سياستها، برنامه‌ها، قوانين و مقررات ابلاغي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نظارت بر حسن اجراي آن در واحدهاي آموزشي استان و هماهنگ‌سازي آنها؛

 

 

 

3.       ارزيابي عملكرد تربيتي و تهذيبي واحدهاي حوزوي حوزة علمية استان؛

 

 

 

4.       همكاري با معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در تهيه و پيشنهاد نظام جامع تربيتي و تهذيبي حوزه‌هاي علميه؛

 

 

 

5.       برنامه‌ريزي اجرايي، هدايت، حمايت و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي

 

 

 

الف) ترويج آداب و سنن اسلامي، ارتقاء و توسعه امور تربيتي و تهذيبي حوزويان و خانواده‌هاي ايشان،

 

 

 

ب)   افزايش آگاهي­هاي سياسي اجتماعي حوزويان و تعميق بينش و افزايش مشاركت آنان در امور سياسي و اجتماعي،

 

 

 

ج)   تربيتي و فرهنگي براي غني­سازي اوقات فراغت طلاب و خانواده­هاي ايشان،

 

 

 

د)    تلبس طلاب؛

 

 

 

6.       اجراي دوره‌هاي آموزشي براي اساتيد اخلاق، مشاوران و همكاران فرهنگي؛

 

 

 

7.    پيشنهاد دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت دانش افزايي و مهارتي اساتيد اخلاق و مشاوران به معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه؛

 

 

 

8.       فراهم آوردن امكانات و پشتيباني كامل در استقرار و اعزام اساتيد اخلاق و مشاوران به مناطق مختلف استان؛

 

 

 

تبصره: جذب، بكارگيري، گزينش علمي و عمومي و اعزام اساتيد اخلاق براي تدريس در دوره‌هاي رسمي همانند ساير اساتيد خواهد بود.

 

 

 

9.    نظارت بر عملكرد اساتيد اخلاق، همكاران فرهنگي، مشاوران واحدهاي آموزشي و مراكز مشاوره و انجام ارزيابي‌هاي دوره‌اي از عملكرد آنها بر اساس شاخص‌هاي مصوب؛

 

 

 

10.  پيشنهاد مواد و متون درسي مرتبط با تربيت و اخلاق اسلامي متناسب با نيازهاي استان به معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه؛

 

 

 

11.  همكاري با معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در تهيه و پيشنهاد پيام­هاي تربيتي و اخلاقي متناسب با موضوعات متون درسي به مركز تدوين متون درسي؛

 

 

 

12.  پيشنهادسازي در خصوص معيارها و شاخص‌هاي اخلاقي پذيرش متقاضيان تحصيل در حوزه‌هاي علميه و كادر علمي و اجرايي متناسب با اقتضائات استان؛

 

 

 

13.    ساماندهي امر مشاوره حوزويان و خانواده‌هاي آنان و تأسيس مراكز مشاوره و نظارت بر حسن عملكرد آنها؛

 

 

 

14.    برنامه‌ريزي و حمايت از ايجاد و توسعة فعاليتهاي فرهنگي اجتماعي گروهي طلاب و نظارت بر عملكرد آنها؛

 

 

 

15.    اجراي برنامه‌هاي تبيين و تثبيت هويت حوزوي طلاب و روحانيون؛

 

 

 

16.    اجراي اردوهاي فرهنگي و ديني و استفاده از ظرفيت‌هاي اردوهاي تخصصي ساير معاونت‌ها در راستاي اهداف تربيتي و تهذيبي؛

 

 

 

17.  انجام مطالعات و تحقيقات استاني در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي، اخلاقي و خانوادگي حوزويان و ارائه گزارش به مديريت حوزة علمية استان و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه؛

 

 

 

18.    استفاده از محصولات و ابزارهاي فرهنگي در راستاي تحقق اهداف تربيتي و تهذيبي حوزه‌هاي علميه؛

 

 

 

19.    طراحي و اجراي نشست‌هاي هم‌انديشي اساتيد اخلاق و مشاوران واحدهاي آموزشي؛

 

 

 

20.    برگزاري مسابقات و جشنواره‌هاي فرهنگي حوزة علمية استان؛

 

 

 

21.    نظارت بر حسن اجراي تنظيم كارنامه اخلاقي طلاب واحدهاي آموزشي؛

 

 

 

22.    برگزاري جلسات شوراي تربيت و تهذيب حوزة علمية استان؛

 

 

 

23.  اجرا و ابلاغ قوانين، مقررات آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تربيتي و تهذيبي حوزة علمية استان و اخذ بازخورد و ارائه پيشنهادات اصلاحي و تكميلي به مدير حوزة علمية استان؛

 

 

 

24.    تهيه و تنظيم بودجه واحد سازماني تهذيب حوزة علمية استان و پيشنهاد به مدير حوزة علمية استان؛

 

 

 

25.    تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره­اي و موردي و ارائه به مدير حوزة علمية استان؛

 

 

 

26.    انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير حوزة علمية استان.

 

 

 

انجام تمامي وظايف مذكور در اين مصوبه، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب ابلاغي از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مي‌باشد.