شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 855 - شرح وظايف واحد سازمانی آمار و بررسی مديريت استانی حوزه علميه قم


شماره مصوبه:855، تاریخ مصوبه:1391/6/5 ، تاریخ ثبت:1391/6/11 ، شماره جلسه:12

 

متن مصوبه:

 

 

1.    همكاري با معاونت آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در تهيه و پيشنهاد سياستهاي كلان، برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت‌ امور مربوط به گزينش، مراقبت طلاب از ناهنجاري‌ها، حراست از كادر علمي و اجرايي، انتظامات و حفاظت فيزيكي از واحدهاي حوزوي استان؛

 

 

 

2.       اجراي سياست‌ها، برنامه‌ها، قوانين و مقررات ابلاغي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه در امور مندرج در بند يك؛

 

 

 

3.    پيشنهاد شاخص‌ها و روش­هاي بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان تحصيل، همكاران علمي و اجرايي و معيارهاي حراست، حفاظت و مراقبت متناسب با اقتضائات حوزة علمية استان؛

 

 

 

4.       انجام امور دبيرخانة هسته‌هاي گزينش حوزة علمية استان و ابلاغ آراء آن و نظارت بر حسن اجرا؛

 

 

 

5.       گزينش عمومي داوطلبان تحصيل، اساتيد و كاركنان واحدهاي حوزوي استان؛

 

 

 

6.       انجام امور حراست و حفاظت از اماكن واحدهاي حوزوي استان؛

 

 

 

7.       پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط؛

 

 

 

8.       تكميل بانك اطلاعات و آمار متناسب با وظايف و اختيارات حوزة علمية استان؛

 

 

 

9.    آسيب‌شناسي مستمر سياسي، اجتماعي و اخلاقي طلاب حوزه علميه استان و ارائه راهكار جهت كاهش آسيب‌ها و انجام اقدامات پيشگيرانه با همكاري ساير واحدهاي سازماني؛

 

 

 

10.  رصد، جمع‌آوري، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و حفظ و اطلاع‌رساني به موقع اخبار ويژه و اطلاعات محرمانة حوزة‌ علمية استان در چارچوب وظايف و انجام اقدامات پيشگيرانه در موارد مقتضي؛

 

 

 

11.    انجام امور مربوط به دبيرخانة هيأت تخلفات اداري حوزة علمية استان؛

 

 

 

12.  انجام اقدامات لازم براي شناسايي، كنترل ارتباطات، پيشگيري و مقابله با نفوذ بيگانگان، عناصر وابسته به فرق، اديان و جريانات منحرف فكري، اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي در حوزة علمية استان؛

 

 

 

13.    نظارت بر حسن اجراي تدابير امنيتي و حفاظتي رايانه­اي (سخت افزار و نرم­افزار) مصوب در واحدهاي حوزوي استان؛

 

 

 

14.    پيشنهاد شيوه‌هاي ارتقاء امنيت مدارك و اسناد به مدير حوزة علمية استان و نظارت بر حسن اجراي شيوه‌هاي مصوب؛

 

 

 

15.  شناسايي موارد و عوامل جعل، تباني و سوء استفاده از اسناد، مدارك و عناوين حوزوي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در واحدهاي حوزوي استان و برخورد با آنها؛

 

 

 

16.    رسيدگي به شكايات از طلاب و روحانيون و ارائة مشاوره‌هاي لازم به منظور حفظ شئون روحانيت؛

 

 

 

17.    رسيدگي به شكايات مربوط به واحدهاي حوزوي و كادر علمي و اجرايي حوزة علمية استان ارجاع شده از سوی مدیر حوزة علمية استان؛

 

 

 

18.    برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي همكاران شاغل در واحد سازماني آمار و بررسي مديريت حوزة علمية استان؛

 

 

 

19.    برگزاري جلسات شوراي واحد سازماني آمار و بررسي حوزة علمية استان؛

 

 

 

20.  اجراء و ابلاغ قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي گزينشي، حراستي و حفاظتي به واحدهاي حوزوي و اخذ بازخورد و ارائة پيشنهادات اصلاحي و تكميلي به مدير حوزة علمية استان؛

 

 

 

21.    تهيه و تنظيم بودجه واحد سازماني آمار و بررسي حوزة علمية استان و پيشنهاد به مدير حوزة علمية استان؛

 

 

 

22.    تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت آماري، تحليلي، دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير حوزة علمية استان؛

 

 

 

23.    انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير حوزة علمية استان.

 

 

 

انجام تمامي وظايف مذكور در اين مصوبه، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب ابلاغي از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه مي‌باشد.