شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 854 - كليّات و برنامه مقطع سطح دو علوم اسلامی با گرايش تفسير و علوم قرآن


شماره مصوبه:854 ، تاریخ مصوبه:1391/2/24 ، تاریخ ثبت:1391/5/26 ، شماره جلسه:32 (کمیته بررسی و تصویب رشته ها)

 

 

متن مصوبه:

 


مادّة1. عنوان

عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامي با گرايش تفسير و علوم قرآن است.

مادّة2. تعريف

سطح دو علوم اسلامي با گرايش تفسير و علوم قرآن، مقطعی است كه طلّاب ضمن فراگيري فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهيم، اصطلاحات، مباني، مسائل، روش تحقيق و ساختار دانش تفسير و علوم قرآن مي‌پردازند و پس از احراز توان علمي با ارائة تحقيق پاياني، موفق به دريافت مدرك سطح دو اين گرايش مي­شوند.

مادّة3. اهداف

1)      شناخت و تبيين معارف و مضامين قرآن كريم و ايجاد توان بهره‌گيري از آن

2)      شناخت مفاهیم و مسائل مهم دانش تفسير و علوم قرآن

 

3)      آماده‌سازي طلّاب جهت فعاليّت‌هاي قرآني

 

4)      ايجاد توان تحقيق در حد جمع‌آوري، تتبّع و جمع‌بندي مطالب در زمينة معارف قرآني

 

5)      ايجاد توان پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي عمومی در حوزة دانش تفسير و علوم قرآن

 

6)      تربيت طلّاب مستعد جهت ورود به مقاطع تخصّصي

 

7)      شناخت استدلالي مسائل فقهي و اصولي و آشنايي با روش‌هاي استنباط فقهي

 

8)      ايجاد توان استفاده از متون و منابع مهم فقهي، اصولي، تفسيری و علوم قرآنی و شناخت آنها

مادّة4. سياست­ها

1)      اهتمام به ايجاد زمينة تعالي اخلاقي، معنوي و اعتقادي طلّاب

2)      زمينه‌سازي جهت اعتماد به نفس طلّاب، در مسائل علمي ـ پژوهشي

3)      تأكيد بر آموزش‌هاي پژوهش‌گرا

4)      توجّه به نيازهاي جامعه و كاربردي كردن آموزش

5)      تكيه بر آموزش موضوعات اصلي دانش تفسير و علوم قرآن

6)      تأكيد بر بهره­گيري از ابزارهاي نوين و روش­هاي كارآمد آموزشي ـ پژوهشي

7)      اهتمام به شناسايي و حمايت از طلّاب مستعد

8)       اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجراي آن

مادّة5. ضرورت ايجاد گرايش

1)      اهميّت فوق‌العادة معارف تفسیری و قرآنی به عنوان مهم‌ترین و اصیل‌ترین منبع معرفتی در مکتب اسلام

2)      رسالت حوزة علمیّه در تربيت انديشمندان قرآن‌شناس، جهت شناخت، تبيين و ترویج معارف و مضامين قرآن كريم

3)      نياز اجتماع و امّت اسلامی به شناخت، تبيين و ترویج معارف و مضامين قرآن كريم

مادّة6. نظام آموزشي

نظام آموزشي اين گرايش به صورت نيم‌سالي، واحدي و حضوري است و بدون احتساب زمان تحقيق پاياني، در هفت نيم‌سال ارائه مي‌شود.

تبصره: حداكثر مدت تحصیل در موارد اضطراری، بدون احتساب زمان تحقيق پاياني نه نيم‌سال است.

مادّة7. شرايط پذيرش

1)      احراز صلاحيّت­هاي عمومي و اخلاقی، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوّب

 

2)      دارا بودن مدرك علمي سطح يك

 

3)      موفقيّت در آزمون ورودي و مصاحبة علمي

 

توجّه: اين برنامه مختصّ برادران است.

مادّة8. عناوين و مشخصات كلّي دروس

 

عنوان درس

واحددروس عمومي

98


دروس گرايشي

42


جمع كل

140

 
مادّة9. عناوين و مشخصات تفصيلي دروس

1.      دروس مشترک

رديف

عنوان درس

واحد

اهداف                            1                  

فقه

45

شناخت استدلالي مسائل مهم فقه، طبق برنامة مركز مديريت در سطح دو(از ابتداي مكاسب، تا القول في ماهية العيب)


                            2                  

اصول

35

شناخت استدلالي مسائل مهم اصول، طبق برنامة مركز مديريت در سطح دو(تمام رسائل و جلد اول كفاية الاصول تا اول المقصد الثاني في‌النواهي)


                            3                  

کلام اسلامی

4

شناخت استدلالي مسائل مهم و چالشی خداشناسی، نبوّت و امامت، با توجّه به منابع و متون اصلي كلام اسلامي و ايجاد توان لازم براي پاسخ به مسائل و شبهات اصلي آن


                            4                  

فلسفة اسلامی

4

شناخت استدلالی مسائل اساسی و چالشی فلسفة اسلامی


                            5                  

رجال و درايه

2

شناخت تكميلي و تسلّط بر مباحث مهم كاربردي و نكات تخصّصي رجال و درايه، همراه با معرفي منابع مهم(مكتوب و نرم‌افزاري) رجال و درايه


                            6                  

تاريخ معاصر

2

بررسي تحليلي تاريخ فرهنگي، اجتماعي و سياسي صد سال اخير ايران


                            7                  

روش تحقيق

2

آشنايي با روش‌هاي عمومي پژوهش و كيفيّت بهره‌برداري از منابع


                            8                  

زبان انگليسي عمومي 1 و 2

4

ايجاد توان درك مطلب و ترجمة متون سادة انگليسي


جمع كل

98

 


2.      دروس گرايشي

رديف

عنوان درس

واحد

اهداف1                 

آشنایی با قرآن کریم 1 و 2

8

آشنايي با محتوا و مضامين قرآن كريم از اول تا آخر، به صورت ترتیبی با حذف مطالب تکراری


2                 

تفسیر ترتیبی 1

2

ايجاد توان بهره‌گيري از آيات جزء اول قرآن كريم و شناخت محتوا و مضامين آن، از تفسير الکاشف مغنیه


3                 

تفسیر ترتیبی 2

2

ايجاد توان بهره‌گيري از آيات 142 بقره تا 20 آل‌عمران و شناخت محتوا و مضامين آن، از تفسير الصافی


4                 

تفسیر ترتیبی 3

2

ايجاد توان بهره‌گيري از آيات 20 آل‌عمران تا 7 نساء و شناخت محتوا و مضامين آن، از تفسير الکشّاف


5                 

تفسیر ترتیبی 4

2

ايجاد توان بهره‌گيري از آيات 7 تا 67 نساء و شناخت محتوا و مضامين آن، از تفسير التبیان


6                 

تفسیر ترتیبی 5

4

ايجاد توان بهره‌گيري از آيات 67 تا آخر سورة نساء و شناخت محتوا و مضامين آن، از تفسير المیزان


7                 

تفسیر موضوعی 1 (خداشناسی)

2

شناخت خدا، صفات و مراتب توحيد، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی


8                 

تفسیر موضوعی 2 ( نبوّت)

2

آشنايي با مباحث نبوّت عامه(ويژگي‌ها، وظایف و اختیارات، آثار و فوائد) و نبوّت خاصّه(جهان‌شمولی، حقّانیت و خاتمیّت دین اسلام) از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی


9                 

تفسیر موضوعی 3 (انسان‌شناسي و معاد)

2

شناخت حقیقت مرگ، عالم برزخ و قیامت و ویژگی‌های آن، از منظر قرآن کریم، با روش تفسیر موضوعی


10              

 تاریخ و علوم قرآن

2

شناخت اصطلاحات و مباحث مهم علوم قرآن و شناخت چگونگی جمع‌آوری، تدوین و سير تطوّر قرآن کریم


11              

تاریخ تفسیر و مفسّران

2

شناخت سير تطوّر تفسير از عهد رسالت تاكنون، همراه با معرّفی مهم‌ترين مفسّران و تفاسير شيعه و اهل‌سنّت


12              

مبانی و قواعد تفسیری

2

شناخت مباني، اصول، قواعد، ضوابط و مراحل تفسير صحيح قرآن کریم


13              

بلاغت قرآن

2

شناخت فصاحت، بلاغت، آرایه‌های ادبی و زيبايي‌هاي گفتاري آيات قرآن کریم


14              

تجزيه و تركيب قرآن 1 و 2

2

افزايش توان تطبيق قواعد صرف و نحو بر آيات قرآن كريم، به منظور فهم دقيق آيات، با تأكيد بر غريب آيات القرآن


15              

مفردات قرآن

2

شناخت معنا و صیغة برخي واژه‌هاي مهم و رايج در قرآن كريم، همراه با معرّفی منابع آن


16              

تجوید قرآن کریم

2

آشنايي با علم تجويد و ایجاد توان روان‌خوانی و زیباخوانی قرآن کریم


17              

تحقيق پاياني

2

ارائة پژوهشي جامع، در يكي از موضوعات تفسير و علوم قرآن در حد تتبّع، جمع‌آوري و جمع‌بندي اقوال


جمع

42