شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 853 - الحاق يک تبصره به بند 4 ماده 12 مصوبه 735 موضوع آئين‌نامه مديريت مدارس علميه


شماره مصوبه:853 ، تاریخ مصوبه:1391/4/9 ، تاریخ ثبت:1391/5/4 ، شماره جلسه:8

 

متن مصوبه:

 


تبصره: در صورتي كه معاون، مدرک تحصيلي رسمي حوزوي نداشته باشد، بايد مراتب علمي وي بر اساس دستورالعمل شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، حداقل معادل با مدرك تحصيلي سطح دو تشخيص داده شود. اين تبصره به مدت پنج سال قابل اجرا مي‌باشد.