دوشنبه، 6 خرداد 1398 | 22 رمضان 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 847 - ساختار سازمانی مديريت استانی قم


شماره مصوبه:847 ، تاریخ مصوبه:1391/2/31 ، تاریخ ثبت:1391/3/23 ، شماره جلسه:257

 

 

متن مصوبه:

 

ساختار سازمانی مديريت استانی قم، به صورت ويژه به شرح ذيل تصويب شد: