چهارشنبه، 7 آبان 1399 | 11 ربيع الاول 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 842 - اصلاح مصوبه 703 و 704، موضوع ساختار سازماني مديريت حوزه علميه استاني نوع (3) و (4)


شماره مصوبه:841 ، تاریخ مصوبه:1391/2/31 ، تاریخ ثبت:1391/3/23 ، شماره جلسه:257

 

متن مصوبه:

 


مصوبه 703 و 704، موضوع ساختار سازماني مديريت حوزه علميه استاني نوع (3) و (4) به شرح ذيل اصلاح و تصويب شد:


 

تبصره (1): مديريت حوزه علميه استاني نوع (3) و (4) بر اساس شاخص‌هاي مطرح در مصوبه  649 به ترتيب حداقل با 12و6 كارمند و حداكثر با 16 و11 كارمند اداره خواهد شد.


تبصره (2): حيطه اختيارات مديريت هاي فوق‌ الذكر توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهد رسيد.