شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 841 - اصلاح مصوبه 701 و 702، موضوع ساختار سازماني مديريت حوزه علميه استاني نوع (1) و (2)


شماره مصوبه:841 ، تاریخ مصوبه:1391/2/31 ، تاریخ ثبت:1391/3/23 ، شماره جلسه:257

 

متن مصوبه:

 

مصوبه 701 و 702، موضوع ساختار سازماني مديريت حوزه علميه استاني نوع (1) و (2) به شرح ذيل اصلاح و تصويب شد:


 

تبصره (1): مديريت حوزه علميه استاني نوع (1) و (2) بر اساس شاخص‌هاي مطرح در مصوبه 649، به ترتيب حداقل با 25 و 17 كارمند و مديريت استاني نوع (2) حداكثر با 24 كارمند اداره خواهد شد.

 

تبصره (2): حيطه اختيارات مديريت‌‌هاي فوق‌ الذكر توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهد رسيد