شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 836 - الحاق يك تبصره به ماده 39 مصوبه 743 موضوع آئين‌نامه مكاتبات اداري


شماره مصوبه:836 ، تاریخ مصوبه:1391/2/27 ، تاریخ ثبت:1391/3/1 ، شماره جلسه:67(کمیته خاص)

 

متن مصوبه:

 

تبصره 1: بخشي از امضاي مكاتبات موضوع اين ماده حسب مورد با تشخيص معاون مربوطه به مديران كل قابل تفويض مي‌باشد، در اين صورت مكاتبات با ذكر «از طرف» امضاء خواهد شد.