جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 818 - ماده واحده مربوط به اعطاي مدرك سطح يك به طلاب خواهر


جلسه 244، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ 1390/12/17

مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران مي‌تواند به طلابي كه امكان ادامه تحصيل تا پايان دوره عمومي براي آنان وجود ندارد و مطابق با مصوبه 478 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، دروس سطح يك را حداقل با معدل 14 گذرانده‌اند؛ پس از احراز صلاحيت‌هاي اخلاقي، فكري و رفتاري، مدرك علمي سطح يك اعطاء نمايد.
تبصره 1: مرجع تشخيص عدم امكان ادامه تحصيل طلاب فوق الذكر كميسيوني مركب از معاون آموزش، نماينده مدير، نماينده معاون فرهنگي ـ تربيتي و مدير آموزش عمومي (دبير كميسيون) مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران خواهد بود.
تبصره 2: طلابي كه در دوره عمومي ويژه دارندگان سيكل تحصيل نموده‌اند لازم است علاوه بر دارابودن شرايط فوق‌الذكر دروس اختصاصي دوره سيكل را نيز گذرانده باشند.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي