جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 810 – شرح وظايف مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران


 جلسه 237، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ، مورخ  1390/11/18

1. مشاركت و همكاري با شوراي عالي در تهيه و تدوين سياست‌هاي كلان و سند راهبردي حوزه‌هاي علميه خواهران
2. مشاركت در فرآيند سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي آموزشي ديني كشور با تكيه بر مسائل زنان و خانواده
3. مشاركت فعال در طراحي نظام جامع فرهنگي كشور و اعتلاي فرهنگ ديني، اخلاق و معنويت اسلامي با مراجع ذيربط در جامعه زنان
4. مطالعه، طراحي، استقرار و بهينه‌سازي نظام‌هاي جامع آموزشي، پژوهشي، تبليغي، فرهنگي، تربيتي، اداري مالي، خدماتي، فناوري و اطلاعات، عمراني، آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه براساس نيازها و مزيت‌هاي حوزه علميه خواهران و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تصويب
5. طراحي و استقرار نظام نظارت و ارزيابي و ارتقاء اخلاقي، رفتاري و آداب اجتماعي طلاب خواهر
6. طراحي و استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي عملكرد
7. طراحي و تنظيم ساختار، شرح وظايف و سازمان نفرات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران و مديريت‌هاي حوزه علميه استاني و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تصويب و بهينه سازي دوره‌اي آن
8. طراحي و تأسيس بانك جامع اطلاعات حوزه‌هاي علميه خواهران جهت جمع‌آوري و به كارگيري آمار و اطلاعات مورد نياز
9. طراحي و ايجاد جريان‌هاي علمي ـ فرهنگي زمينه‌ساز تحقق معارف و ارزش‌هاي اسلامي در عرصه‌هاي مرتبط با زن و خانواده
10. برنامه‌ريزي براي تقويت و تعميق رويكرد ديني در علوم انساني در حوزه مسائل زنان و خانواده
11. برنامه‌ريزي براي تربيت خواهران حوزوي مهذب، آگاه و كارآمد در عرصه پژوهش، تبليغ، تدريس، مديريت فرهنگي و استنباط در جامعه اسلامي به منظور تحقق مأموريت‌هاي محوله
12. برنامه‌ريزي براي جذب و گزينش متقاضيان در مقاطع و دوره‌هاي مختلف تحصيلي حوزه‌هاي خواهران و اجراي آن
13. برنامه‌ريزي به منظور ورود افراد شايسته جهت تحصيل در حوزه‌هاي علميه خواهران
14. برنامه‌ريزي، زمينه‌سازي و حمايت از پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در حوزه دين، متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه خواهران، نظام اسلامي و جهان اسلام با تكيه بر مسائل زنان و خانواده
15. برنامه‌ريزي براي ابلاغ مؤثر پيام دين و مقابله با انديشه‌هاي الحادي و انحرافي در سطح ملي و فراملي در جامعه بانوان
16. برنامه‌ريزي و نظارت بر امور فرهنگي ـ تربيتي و تبليغي طلاب و فارغ التحصيلان حوزه‌هاي علميه خواهران در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي
17. برنامه‌ريزي براي ارتقاء سطح معنوي، اخلاقي و رفتار اسلامي طلاب خواهر و خانواده‌هاي ايشان و ترويج زي‌طلبگي در ميان آنها
18. برنامه‌ريزي براي تقويت ارتباط و تعامل اساتيد خواهر و طلاب حوزه‌هاي علميه خواهران
19. برنامه‌ريزي براي شناسايي، جذب، رشد و شكوفاسازي استعدادهاي برتر و نخبگان حوزه‌هاي علميه خواهران و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي ايشان
20. برنامه‌ريزي براي استفاده بهينه از توانمندي‌هاي فضلا، محققان، اساتيد و دانش‌آموختگان حوزه‌هاي علميه خواهران
21. برنامه‌ريزي براي صيانت از كيان حوزه‌هاي علميه خواهران با توجه به ارزش‌هاي بنيادين حوزه، شاخص‌هاي برآمده از ارزش‌ها و انتشار گزارش آن
22. برنامه‌ريزي براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان و عناصر وابسته به جريانات منحرف بين طلاب خواهر و كنترل ارتباطات عناصر بيگانه به منظور حفظ و حراست از كيان حوزه‌هاي علميه خواهران
23. برنامه‌ريزي و اقدام در جهت تأمين، تكميل و ارتقاء سطح اخلاقي، علمي و رفتاري اساتيد و كادر مديريتي مدارس، مراكز و مؤسسات تابعه
24. برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات مشاوره به طلاب خواهر و خانواده‌هاي آنان
25. برنامه‌ريزي براي افزايش مشاركت و آگاهي سياسي و اجتماعي طلاب خواهر و تعميق بينش آنها
26. تهيه و تدوين برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت در راستاي اجراي سياست‌هاي شوراي عالي و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تصويب
27. تهيه و تدوين مقررات اداري ـ استخدامي خاص كاركنان، اساتيد و پژوهشگران حوزه‌هاي علميه خواهران و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تصويب
28. تهيه و تنظيم بودجه ساليانه مركز و پيشنهاد آن به شوراي عالي جهت تصويب و توزيع آن براساس بودجه مصوب
29. تهيه، تدوين، ارزيابي و بازنگري متون و منابع آموزشي، كمك آموزشي، تربيتي ـ فرهنگي و ساير منابع مورد نياز حوزه‌هاي علميه خواهران و انتشار آن در چارچوب وظايف مصوب
30. پيشنهاد برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي حوزه‌هاي علميه خواهران به شوراي عالي جهت تصويب
31. پيشنهاد طرح‌هاي ساماندهي و توسعه پژوهش و واحدهاي پژوهشي حوزوي خواهران در سطح ملي و بين المللي به شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي و اجراي طرح‌هاي مصوب
32. مشاركت در تهيه و تنظيم اساسنامه الگوي واحدهاي آموزشي، پژوهشي، انجمن‌ها و قطب‌هاي علمي حوزه‌هاي علميه
33. مديريت منابع انساني حوزه‌هاي علميه خواهران مانند (جذب، پذيرش، به كارگيري، حفظ و نگهداري، آموزش و ارتقاء و ارزشيابي كاركنان، اساتيد و...) با تاكيد بر ارتقاء ارزش‌ها و آموزه‌هاي اسلامي
34. ايجاد و گسترش متوازن مدارس، مراكز و مؤسسات حوزوي خواهران در تمامي مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي در سطح ملي و بين‌المللي در چارچوب سياست‌ها و مصوبات ابلاغي شوراي عالي و شوراي گسترش
35. تعيين ظرفيت پذيرش حوزه‌هاي علميه خواهران براساس ضوابط مصوب شوراي گسترش
36. ارزشيابي تحصيلي خواهران طلبه و صدور مدارك تحصيلي آنان
37. اطلاع‌رساني مناسب و روزآمد از عملكرد و فعاليت‌هاي حوزه‌هاي علميه خواهران به شوراي عالي و مراجع ذيربط
38. ارتباط با مراجع عظام تقليد (حفظهم الله) و علماي حوزه در چارچوب شرح وظايف
39. احياء، نگهداري و معرفي ميراث علمي ـ فرهنگي حوزه‌هاي علميه خواهران و برنامه‌ريزي جهت آن
40. حفظ و گسترش آمادگي‌هاي دفاعي حوزه‌هاي علميه خواهران متناسب با شرايط و شئون طلاب خواهر
41. شناسايي و بهره‌مندي ظرفيت‌هاي قانوني موجود در كشور و پيشنهاد ظرفيت‌هاي جديد براي پيشبرد اهداف حوزه علميه خواهران به شوراي عالي
42. شناسايي و بررسي شرايط تأسيس و انحلال واحدهاي آموزشي حوزوي خواهران در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي و پيشنهاد آن به شوراي گسترش
43. ايجاد و گسترش تعامل ميان حوزه‌هاي علميه خواهران و خانواده‌هاي طلاب
44. ارائه خدمات و تسهيلات به كادر علمي و مديريتي مدارس، مراكز و مؤسسات حوزوي تابعه و تأمين رفاه نسبي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي حوزه
45. ايجاد زمينه لازم جهت اجراي فرآيند نظارت و ارزيابي شوراي عالي
46. بهره‌مندي از فن‌آوري‌هاي نوين در بهينه‌سازي رو‌ش‌ها، منابع و اقدامات در عرصه‌هاي مختلف حوزه‌هاي علميه خواهران
47. پيگيري و نظارت بر استفاده از عناوين حوزوي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
48. اعلام مواضع در رويدادهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي براساس سياستهاي مصوب شوراي عالي
49. ساماندهي پاسخگويي به شبهات مختلف در حوزه دين در سطح ملي و بين‌المللي براي جامعه بانوان با استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي به ويژه در عرصه زن و خانواده
50. ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر توليد و عرضه محصولات علمي ـ فرهنگي حوزه‌هاي علميه خواهران
51. ساماندهي تشكل‌هاي حوزوي خواهران براساس قوانين مصوب شوراي عالي
52. ساماندهي دانش آموختگان حوزه‌هاي علميه خواهران، هدايت و حمايت از آنها جهت انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي، تبليغي، آموزشي، پژوهشي و مديريتي
53. پشتيباني از نظام اسلامي با حمايت از نظريه‌پردازي در حوزه مسائل زنان و خانواده و ارائه الگوهاي متناسب
54. زمينه‌سازي، هدايت، حمايت، نظارت، ارزيابي انجمن‌ها و قطب‌هاي علمي، كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي، واحدهاي آموزشي و پژوهشي و تشكل‌هاي حوزوي خواهران
55. تقويت تعامل حوزه‌هاي علميه خواهران با نهادهاي علمي ـ فرهنگي ملي و بين المللي در زمينه مسائل علمي ـ فرهنگي با تأكيد بر گفتگوهاي علمي و معرفي آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي(ص)، تقريبي و بين ادياني و پاسخگويي به نيازهاي زن و خانواده با رعايت شئون اسلامي و عدم اختلاط
56. همفكري و همكاري با نهادهاي علمي و فرهنگي براي تبيين و اجراي انديشه‌هاي امام راحل(ره)، رهبري نظام و مراجع عظام تقليد(حفظهم الله) در جامعه زنان
57. تقويت و توسعه مناسبات حوزه علميه خواهران با ساير سازمان‌هاي ذيربط در چارچوب شرح وظايف
58. حمايت از مدارس علميه ، مدارس و مؤسسات حوزوي در تعظيم و ترويج شعائر و اجراي برنامه‌ريزي علمي، فرهنگي و تربيتي
59. حمايت از بهبود و تأمين فضاي مناسب حوزه‌هاي علميه خواهران با تأكيد بر مراعات شاخص‌هاي اسلامي در احداث
60. حمايت از ايجاد و احياء املاك، مستغلات، موقوفات و ساير اموال و حفاظت از آنها به منظور ايجاد منابع مالي پايدار براي حوزه‌هاي علميه خواهران در چارچوب مصوبات شوراي عالي
61. حمايت از تأمين امكانات و تجهيز حوزه‌هاي علميه خواهران
62. پشتيباني از مؤسسين و هيأت امناء در تأمين هزينه‌هاي مدارس، مراكز و مؤسسات حوزوي خواهران
63. تدوين تقويم تعطيلات سالانه و ضوابط تعطيلات اضطراري حوزه‌هاي علميه خواهران و پيشنهاد آن به شوراي عالي
64. تهيه و تنظيم كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز و پيشنهاد موارد اساسي آن به شوراي عالي جهت تصويب
65. تهيه و تنظيم مستمر و منظم گزارش عملكرد مركز، مناطق و مدارس تابعه و ارائه آن به شوراي عالي و مراجع ذيربط

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي